Priser hos Speciallægepraksis for kardiologi

Grundet den lovpligtige indførelse af Patientforsikringsbetaling på Privathospitaler, gældende fra 1. september 2013 pålægges alle patientbetalinger et patientforsikringsgebyr på 6%. Dette gebyr skal således tillægges alle oplyste priser. Til gengæld er alle vores patienter sikret dækning iht. den offentlige Patientforsikring modsat patienter, der privat vælger behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultationer & Recept

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation - 1.950,-
Bedøvelse: -
Udeblivelsesgebyr - 450,-
Bedøvelse: -
Kontrol inkl. prøvesvar 900,-
Bedøvelse:
Receptudstedelse - 250,-
Bedøvelse: -
Speciallægeerklæring, kardiologisk inkl. ekkokardiografi 7.300,-
Bedøvelse:
Second opinion, efter aftale
Blodprøver, Podninger, Røntgen, MR scanninger mm. efter regning
Se hele prislisten >