Basis helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelsen starter med en drøftelse af den enkeltes sygehistorie og livsstil, herunder en individuel gennemgang af alle helbredsmæssigt relevante forhold og risici – fx overfølsomhedsproblemer, livsstilsproblemer og risikofaktorer for tidlig sygdom.

Dernæst foretager speciallægen en systematisk undersøgelse af kroppen. Der måles blodtryk og gennemføres lungefunktionsundersøgelse. Desuden tages en række blodprøver, som giver oplysninger om blodelementer, kolesterolværdier, stofskifte, blodsukker og organernes funktion. Yderligere undersøgelser kan tilkøbes efter behov, fx scanninger eller røntgenbillede af lungerne. Der udarbejdes helbredsrapport, som fremsendes inden for en uge.

Varighed: ca. 60 minutter.