Lindring ved kronisk migræne: Botox-behandling i PREEMT protokol

Er kronisk migræne en udfordring for dig eller nogen, du kender? Vores klinik tilbyder behandling med Botox, også kendt som onabotulinumtoxinA, efter den veletablerede PREEMT protokol.

Effektiv behandling af migræne med Botox

Kronisk migræne, der påvirker cirka 2% af befolkningen, med mere end 15 hovedpine-dage om måneden, hvoraf 8 viser migrænesymptomer, kan være en udfordrende tilstand. Vores behandling indebærer regelmæssige Botox-injektioner hver 12. uge, baseret på PREEMT protokollen.

Hvordan fungerer det?
Botox-behandlingen virker ved at afslappe musklerne og blokere de nervebaner, der udløser migræne. Det er ikke en engangsbehandling, men vores patienter har oplevet betydelige forbedringer over flere behandlingscyklusser.

PREEMPT protokol for bedre resultater:
Vores klinik anvender den veletablerede PREEMPT-protokol, der er skræddersyet til behandling af kronisk migræne med Botox. Denne protokol, understøttet af kliniske data, forbedrer effektiviteten og sikkerheden af vores behandlinger, hvilket gør os til en pålidelig destination for håndtering af kronisk migræne. Udforsk de potentielle langsigtede fordele ved Botox-behandling i vores klinik, hvor vi sigter mod at give håb og effektive løsninger for dem, der står over for udfordringerne ved kronisk migræne.

Kontakt os nu:
Hvis du lider af kronisk migræne og ønsker en professionel og veldokumenteret tilgang, er du velkommen til at kontakte os. Vi er her for at hjælpe dig med at genoprette din livskvalitet. Lad os sammen finde den bedste løsning for dig.

VÆRD AT VIDE

Hvornår har man kronisk migræne

Kronisk migræne er en hovedpine tilstand, der er kendetegnet ved hyppig og invaliderende hovedpine, som markant forstyrrer dagligdagen. Kronisk migræne er defineret som hovedpine i 15 eller flere dage om måneden i mindst tre måneder, hvor mindst otte af disse dage har migræne hovedpine-symptomer. Symptomer inkluderer ofte intens dunkende eller pulserende smerte, typisk på den ene side af hovedet, sammen med følsomhed over for lys, lyd og undertiden lugte. Kvalme, opkastning og visuelle forstyrrelser kendt som aura kan også ledsage kroniske migræner.

Hvordan fungerer Botox mod migræne?

Botox påvirker vores muskler ved at blokere for forbindelsen mellem nerver og muskler. Dette får musklen til at tro, at den modtager færre signaler, hvilket resulterer i afslapning. Derfor anvendes det blandt andet til behandling af muskelspasmer. Denne virkning har været kendt i mange år.

I de senere år er det blevet opdaget, at botox også påvirker det sensoriske system, specifikt vores følenerver og smertesignalet i disse nerver. Botox kan forhindre, at smertesignalet når frem til hjernen, og det kan ændre måden, hvorpå smertesignalet behandles i både hjernen og rygmarven, hvilket resulterer i en mindre intens følelse af smerte.

Effekten af botox mod migræne og hovedpine skyldes ikke, at musklerne i kraniet afspændes, men snarere at smertesignalet til hjernens hovedpinecenter blokeres. Det er derfor afgørende, at injektionerne gives præcist på de rigtige steder på kraniet for at blokere smertetrådene fra følenerverne korrekt.

Forundersøgelsen

Ved samtale og undersøgelse vurderes det, om kriterierne for diagnosen kronisk migræne opfyldes. Hvis du ikke allerede fører hovedpinekalender, vil vi starte dette op, således at effekten af behandlingen kan følges.

Behandlingen

Botox injiceres i henhold til PREEMPT protokollen på 31 steder rundt om kraniet. Mindste dosis er 150 enheder, og der kan gives op til 195 enheder pr. behandling. Vi skræddersyr din behandling efter dine symptomer.

 

Efter behandlingen observeres du i 30 minutter for en eventuel allergisk reaktion.

 

Effekten af første behandling indtræder oftest 3-4 dage efter injektionerne og kan forventes at vare i 12-16 uger.

 

For at sikre maksimal og længst mulig effekt, bør behandlingen gentages efter hhv. 12 uger og kan herefter igen evt. gives efter yderligere 12 uger.

Vigtige pointer fra kliniske studier

Fornuftig respons fra starten:
Næsten 50% af patienterne oplevede en mærkbar reduktion i hovedpinefrekvensen efter første behandlingscyklus.

Fortsat forbedring:
Yderligere 11,3% og 10,3% fandt lindring i den anden og tredje behandlingscyklus, hvilket indikerer håb om vedvarende forbedringer.

Muligheder for Non-Responders:
Selvom den indledende reaktion er begrænset, viser studiet en betydelig sandsynlighed for forbedring med gentagne Botox-behandlinger.

Vigtigheden af vedvarende terapi:
Forskningen understreger vigtigheden af at fortsætte behandlingen over flere cyklusser for at vurdere den omfattende kliniske indvirkning og tilbyde håb for dem, der navigerer med kronisk migræne.

Forebyggende behandling mod botox

Botox påvirker vores muskler ved at blokere for forbindelsen mellem nerver og muskler. Dette får musklen til at tro, at den modtager færre signaler, hvilket resulterer i afslapning. Derfor anvendes det blandt andet til behandling af muskelspasmer. Denne virkning har været kendt i mange år.

Vores specialist