Forebyggelse af blodpropper i hjernen

To tredjedel af alle blodpropper i hjernen er helt eller delvis forårsaget af sygdomme og faktorer som kan påvirkes af os selv med den rette hjælp: Forhøjet blodtryk, rygning, forhøjet kolesterol, ernæring, livsstil mv.

Halvdelen af disse, svarende til en tredjedel af alle blodpropper i hjernen skyldes åreforkalkning i halspulårerne eller i hjernens pulsårer. Hvis blot åreforkalkning opdages i tide, kan en målrettet behandling standse, og nogle gange endda reducere omfanget af åreforkalkningen. Forebyggende behandling nedsætter risiko for blodpropper i hjernen i betydelig grad.

AROS Privathospital tilbyder ultralyd af halsens og hjernens pulsårer. Med denne undersøgelse kan man konstatere om der findes åreforkalkning, og vurdere sværhedsgraden. Undersøgelsen suppleres som regel med en samtale om samtlige risikofaktorer for blodpropper i hjernen, som kan påvirkes, og sammen med patienten lægges en optimeret forbyggelsesstrategi under hensyntagen til de individuelle forhold.