Priser Neurologi

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultation

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation 3.500,- Bedøvelse:
Efterfølgende konsultation 1.550,- Bedøvelse:
Telefonkonsultation som opfølgning 550,- Bedøvelse:
Second opinion 6.800,- Bedøvelse:
Speciallægeerklæring 13.200,- Bedøvelse:
Ultralyd (duplexsosonografi) af carotis (halskar) 1.900,- Bedøvelse:
Ultralyd (duplexsosonografi) af samtlige præ- og intracerebrale arterier 2.900,- Bedøvelse:
"Livsstilspakke": Ultralyd af samtlige arterier, check af risikofaktorer (blodtryk, kolesterol, blodsukker inkl. HbA1c, EKG) samt samtale om risikofaktorer for apopleksi 4.900,- Bedøvelse:
Udeblivelsesgebyr 500,- Bedøvelse:
Receptudstedelse 275,- Bedøvelse:
Kontrol inkl. prøvesvar 1.000,- Bedøvelse:
Blodprøver, podninger, røntgen, MRscanninger mm. efter regning
Se hele prislisten