Priser Neurologi

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser. Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultation

Konsultation 3.500,-
Efterfølgende konsultation 1.550,-
Telefonkonsultation som opfølgning 550,-
Second opinion 6.800,-
Speciallægeerklæring 13.200,-
Ultralyd (duplexsosonografi) af carotis (halskar) 1.900,-
Ultralyd (duplexsosonografi) af samtlige præ- og intracerebrale arterier 2.900,-
"Livsstilspakke": Ultralyd af samtlige arterier, check af risikofaktorer (blodtryk, kolesterol, blodsukker inkl. HbA1c, EKG) samt samtale om risikofaktorer for apopleksi 4.900,-
Udeblivelsesgebyr 500,-
Receptudstedelse 275,-
Kontrol inkl. prøvesvar 1.000,-
Blodprøver, podninger, røntgen, MRscanninger mm. efter regning
Se hele prislisten >