Linseoperation

 • Hvad er en linseoperation?

  Ved en linseoperation implanteres en kunstig line i øjet, sædvanligvis som
  erstatning for den naturlige linse. Det er en effektiv metode til at kurere grå
  stær, der skyldes uklarheder i den naturlige linse.

 • Kan man blive fri for briller ved en linseoperation?

  Ja, det er faktisk muligt at minimere behovet for briller efter en linseoperation. Det skyldes udviklingen af nye linsetyper, der kan korrigere synsfejl som nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl og’gammelmandssyn' (uden køns diskrimination). Ved nøje udmåling af øjet og udvælgelse af en linse, der matcher øjets dimensioner og optik, kan man korrigere øjets synsfejl med den kunstige linse. ’Gammelmandssynet', dvs behov for læsebriller, kan afhjælpes ved brug af en multifokal ’flerstyrke' linse, der giver et fokus både på afstand og nær.

 • Er det rigtig, at man kan korrigere bygningsfejl ved en linseoperation?

  Ja, den hyppigste årsag til bygningsfejl (astigmatisme) skyldes en skæv form af hornhinden, der giver en forskellig brydning i forskellige planer. Når optikeren laver en brille med korrektion for bygningsfejl, er glasset lavet med en omvendt bygningsfejl, der modsvarer øjets bygningsfejl. Princippet er præcis det samme ved en linseoperation mod bygningsfejl. Nu ligger korrektionen blot i den implanterede linse i stedet for i brillen. 

 • Hvor stor er risikoen ved en grå stær / linseoperation?

  Der er altid en vis risiko ved enhver operation, og det gælder også en øjenoperation. En alvorlig komplikation er infektion, hvor der kommer en bakterie ind gennem operationssåret. Før i tiden var det en ikke sjælden risiko og derfor udskød man ofte operationen indtil stæren ’var moden’, dvs øjet var næsten blindt, og så var der jo ikke så meget at tabe. I dag er situationen helt anderledes. Den moderne kirurgiske teknik anvender et selv-lukkende operationssår på få millimeter, og der benyttes en forebyggende penicillin-behandling, som næsten har udryddet risikoen for infektion til mindre end 1 promille.

 • Gør det ondt at blive opereret for grå stær ved en linseoperation?

  Nej, de færreste oplever smerter under operationen. Der kan være fornemmelse af lidt tryk, når øjet skylles, men det går hurtigt over. En typisk bemærkning er ’det værste var det skarpe lys, men det var jo kun i starten’.

 • Hvad forstår man ved synskirurgi?

  Synskirurgi har til hensigt at forbedre synet uden brug af briller. Der er to hovedgrupper af synskirurgi: 1) laser-operation, der ændrer hornhindens form og 2) linseoperation, der korrigerer synsfejlen ved en kunstig linseimplantation. En laser-operation anvendes typisk til yngre, nærsynede mennesker (< 40 år), der er generet af brillen eller kontaktlinser. Denne operation løfter afstandssynet, men vil ikke afhjælpe evt læsebesvær, og derfor er det sjældent en god ide, hvis man er kommet i læsebrille-alderen. Her er en linseoperation mere aktuel.

 • Er det rigtigt, at man kan operere en kontaktlinse ind i øjet?

  Ja, der findes en linseoperation, hvor man implanterer en blød kontaktlinse bag pupillen uden at fjerne den eksisterende naturlige linse. Denne linse kaldes ICL (Implantable Contact Lens) og kan fås i mange forskellige styrker både til nærsynede og langsynede med og uden bygningsfejl. Ofte anvendes den til de højere grader af synsfejl, hvor en laser er mindre egnet. Fordelen ved ICL er, at man ikke ændrer hornhinden eller fjerner noget fra øjet, men derimod tilfører øjet den optik, der kræves. Operationen er også reversibel, idet man kan fjerne en ICL uden at øjet er ændret. Ulempen er en høj pris og en lille risiko for udvikling af grå stær med tiden.

 • Hvis det er så godt, hvorfor skal alle så ikke have en linseoperation i stedet for at gå med briller?

  Der skal altid være et rimeligt forhold mellem den forventede synsgevinst og den lille risiko, der er for komplikationer. Yngre mennesker nyder den komfort, det er at kunne læse uden briller, fordi øjets naturlige linse er smidig og kan ’akkommodere’ til en trinløs læseafstand. Med alderen bliver linsen mindre smidig, og de fleste oplever behov for læsebriller omkring 45 års alderen. Hvis man i forvejen er nærsynet eller langsynet og skal bruge briller på afstand vil mange opleve et stigende synshandikap. Hvis man overvejer en operation, bør dette ske efter grundig øjenundersøgelse af egnethed og i nøje samråd med øjenlægen.

 • Kan man gøre operationen om?

  Når øjets naturlige linse skiftes ud med en kunstig, kan man ikke få den naturlige linse tilbage. Hensigten med den kunstige linse er, at den skal holde resten af livet og give et stabilt syn, der ikke kræver en ny operation. Teknisk set kan det godt lade sig gøre at udskifte en kunstig linse med en anden, hvis ikke der er gået for lang tid efter operationen. Det er dog sjældent aktuelt og nævnes kun for fuldstændigheden skyld.