Smuk Smukkere Smukkest

Quote

AROS BrystrekonstruktionEn Latissimus dorsi brystreduktion udført af speciallæge Ole Momsen på AROS Privathospital.

Det følgende beskriver mit forhandlingsforløb, mine tanker og følelser omkring det og slutter med min samlede vurdering af det færdige resultat.

Tidsrammen: Mit operationsforløb blev påbegyndt August 2019 og afsluttet februar 2020 med en forberedende konsultation i juni 2019, suppleret med kontrolbesøg efter hvert indgreb, efterfulgt af det afsluttende kontrolbesøg i juni 2020.


Min brystrekonstruktion bestod af 3 faser:

Fase 1: Selve konstruktionen efterfulgt af en samtidig brystreduktion af det modsatte bryst i fuld narkose.

Fase 2: (3 måneder senere) Brystvortetransplantation.

Fase 3: (3 måneder senere): Tatovering omkring den transplanterede brystvorte.

Brystrekonstruktionen (i det flg. Betegnet som fase 1) var yders vellykket og forløb helt uden problemer. Det før så flade look var forsvundet og den naturlige brystfylde var nu tilbage. Det var en vidunderlig følelse af få overkroppens ligevægt genskabt. Reduktionen af det modsatte bryst forløb ligeledes perfekt. Der var skabt harmoni mellem de 2 bryster. Jeg fik faktisk som en sidegevinst mit faste ungpigebryst tilbage. Man kan sagtens vælge at lade fase 1 stå alene – resultatet er smukt, men man vinder så meget mere ved at supplere med fase 2 og 3.

Fase 2 – brystvortetransplantationen udføres i lokal bedøvelse og er i sagens natur ikke så tidskrævende som fase 1. Alt forløb planmæssigt og igennem helt uden problemer. Der er ingen tvivl. Den nye brystvorte har gjort det rekonstruerede bryst så meget smukkere.

Fase 3 – brystvortetatoveringen foregår helt uden bedøvelse og regnes for et lille indgreb. Men den er alligevel af stor kosmetisk betydning og har på afgørende vist for mig bidraget til at opnå det smukkeste resultat.

Min vurdering af de 3 behandlinger bliver således som følge af ovenstående og i overensstemmelse af artiklens overskrift: Smuk – Smukkere – smukkest.

Det har været fantastisk og meget opmuntrende af opleve kontinuiteten i mit behandlingsforløb. Altid den samme speciallæge i modsætning til et offentligt sygehus. Det skaber et tryggere miljø og giver helt klart patienten et bedre overblik i forbindelse med de nødvendige respektive informationer og patientvejledninger. Men de har alle været meget præcise og overskuelige.

De fysiske rammer på AROS Privathospital er lyse, flotte og topmoderne. Arbejdsatmosfæren (det gælder for alle faggrupper) er meget venlig og imødekommende. AROS er helt klart et godt sted at være både som patient og ansat.

En berømt modeskaber har engang filosoferet lidt over kvindekroppen og i den forbindelse bl.a. udtalt, at intet er smukkere end en nøgen krop. Som modeskaber skal man skabe tøj, der kun har til formål at fremhæve kroppens naturlige skønhed. Og hvis det lykkes, er der således skabt en magisk symbiose.

Og hvor er så forbindelsen fra haute couture til plastikkirurgi på AROS Privathospital? Den er faktisk ganske tæt og lige til. Alt ligger jo i det præcise og dygtige håndværk. At man kan skabe og bygge noget op. At man kan tegne en model og sætte den i forberedende tusch streg præcis lige der, hvor den skal være og ikke bare lidt ved siden af. At man kan skære, klippe og sy, så resultatet bliver smukt og overbevisende. At man har blik for den helt afgørende detalje. Det kræver stor erfaring og faglig dygtighed. Ikke alle kan gøre det. Men det kan man på AROS Privathospital, hvor det faglige niveau efter min vurdering er meget højt.

Det må være meget smukt og stort for en kirurg og hans team af medarbejdere at kunne genskabe den før omtalte smukke kvindekrop.

Min afsluttende konklusion skal opfattes som en opmuntring og et velmenende råd til de kvinder, der af forskellige årsager ikke har været så heldige at kunne bevare deres bryst. For dem er der jo heldigvis AROS.

Min samlede vurdering tildeler AROS Privathospital det højeste antal stjerner der findes!

Behandlingsforløb og brev skrevet af en patient (70+), der af private grunde har ønsket at være anonym.

Tilbage til Patienternes udtalelser