Undersøgelse og behandlingsforløb for Slipping Rib Syndrom

Ved første konsultation foretrækkes det at patienten har fået foretaget en CT-scanning af brystkassen forinden. Der kan foreligge CT-scanninger fra tidligere som kan bruges ellers vil vi bestille en scanning på CT-Klinikken – enten samme dag som konsultationen eller en af dagene forinden.

Ved konsultationen foretages en simpel klinisk undersøgelse og sygehistorien gennemgås. Der afsættes ca. en time til en konsultation. Hvis vi finder operation indikeret, gennemgås forløbet omkring denne og en beskrivelse af selve operationen og formålet med denne.

På operationsdagen

På operationsdagen møder patienten fastende, herefter ses patienten af anæstesilægen som planlægger bedøvelsen.

Selve operationen tager et par timer og foretages i fuld bedøvelse. I forbindelse med operationen lægges lokalbedøvelse i operationsområdet og der opstartes smertebehandling med morfinpræparater. Efter operationen observeres patienten på sengeafsnittet i et eller to døgn, hvor den nødvendige smertebehandling justeres ind. To døgn efter operationen tilses patienten af kirurgen inden der gives grønt lys for at patienten kan tage hjem.

Om muligt anbefales det at patienten medbringer mand/hustru elle en god ven omkring operationstidspunktet og specielt i forbindelse med hjemrejsen.

Kontrol - ca efter 14 dage

Såfremt patienten bor i nærheden, indkaldes patienten til efterfølgende kontrol ca. 14 dage efter operationen. Ellers kan kontrolbesøget erstattes af en telefonisk kontakt.
Yderligere kontrol - oftest telefonisk – efter 3, 6 og 12 måneder.

Hvad kan man forvente efter operation?

Efter operationen skal patienten holde sig fra hårdt fysisk arbejde i 2-3 måneder, så operationsfeltet får lov at danne et solidt arvæv.

De fleste vil mærke en bedring af smerterne allerede i løbet af 1 til 2 måneder og fuld effekt i løbet af et halvt år.

Ud af Hansens 200 rekonstruktioner har det kun været nødvendigt at reoperere i et tilfælde.

Vores specialist