Behandling af karsprængninger på ben ved sklerosering og Nordlys

Karsprængninger på ben kan fjernes eller reduceres kraftigt.

Årsager til karsprængninger
I mange tilfælde er udvikling af karsprængninger på benene arveligt betinget, og det udvikler sig ofte langsomt i huden over flere år. Åreknuder ses ofte i relation til karsprængninger og bør behandles i samme ombæring med disse for at opnå tilfredstillende resultater se Karkirurgisk Klinik >

Årsager, der kan medvirke til karudvidelser, kan være stående arbejde, graviditeter og årebetændelse, ligesom solen også kan medvirke til udviklingen, da den ødelægger elasticiteten i karvæggen, som derfor udvider sig.

Udover at karsprængninger kan udgøre et kosmetisk problem, oplever nogle mennesker også forskellige grader af smerter og ubehag i forbindelse med de fremtrædende kar.

Kartyper og behandlingsformer

Har man større og dybtliggende karudvidelser på benene, bedre kendt som åreknuder, skal disse først behandles for optimalt resultat - se Karkirurgisk Klinik

De mindre, mere overfladiske, men meget synlige, blå og røde karudvidelser behandles med sklerosering, hvor man med en injektion af en væske (Aethoxysclerol) i karrene får dem til at trække sig sammen. Dette er en yderst effektiv og anerkendt metode. De helt fine, spindelvævstynde, røde og overfladiske karudvidelser behandles med en IPL laser (Foto/lyskoaguleres).

Konsultation

Før behandlingen kan påbegyndes, bliver typen af dine karsprængninger og kredsløbet i benene vurderet ved en konsultation. Hvis der er åreknuder, anbefales først og fremmest at disse fjernes ved en åreknudebehandling, da åreknuder øger trykket i de overfladiske årer (vener) på benene, og derfor indirekte kan resultere i ny- eller gendannelse af røde og blå karudvidelser, selv efter en succesfuld behandling - se Karkirurgisk Klinik

Skleroseringsbehandling

Overfladiske karsprængninger op til 3 mm i diameter kan behandles ved sklerosering, hvor man sprøjter væske ind i karrene flere steder med en meget lille og tynd kanyle. Dette mærkes som en let svie, og huden over karrene vil være rød, lettere irriteret og hævet umiddelbart efter behandlingen. Denne type behandling tager ca. tre kvarter.

I dagene efter behandlingen vil de behandlede kar blive blålige eller brunlige, eller efterlade mørke striber, hvor der tidligere var kar. Disse misfarvninger forsvinder først efter et par måneder. Ofte skal der flere skleroseringsbehandlinger til for at opnå fuld lukning af alle karsprængninger, da nogle kar åbner sig igen og andre ikke lukker sig helt efter en behandling. Det kan forventes at omkring 60% af de behandlede kar forsvinder efter bare én behandling.

Forberedelse til sklerosering af karsprængninger på ben

Før behandlingen
Der er ingen særlige forholdsregler man skal tage, eller forberedelse der skal gøres forud for behandlingen. Dog kan det frarådes at være helt solbrun når man skal behandles, da dette gør det sværere at se og ramme karsprængningerne.

Efter behandlingen
Du kan sagtens tage på arbejde efter behandlingen. Efter skleroseringen kan huden være let hævet i det område, der er blevet behandlet, og har man fået behandling ved anklerne kan disse også hæve en smule. De tykkeste blå kar er ofte mere tydelige de første par måneder efter behandlingen, end de var inden behandlingen. De forsvinder dog når de hvide blodlegemer har fjernet karresterne. Der kan herefter være en let brunlig misfarvning tilbage, som skyldes en aflejring af jern i huden fra de nedbrudte røde blodlegemer. Som regel vil denne misfarvning forsvinde i løbet af et par måneder, men den kan i nogle gange ses i længere tid, og i sjældne tilfælde kan det resultere i en vedvarende misfarvning.  De første 2 uger efter behandlingen bør man være tilbageholdende med anstrengende fysiske udfoldelser, specielt løb, for at undgå at karrene genåbner sig. Det kan også anbefales at anvende støttestrømper, når man står og går.

IPL Laserbehandling (foto(lys)koagulering)

De røde, spindelvævstynde karudvidelser på under 1 mm kan fjernes ved hjælp af IPL (Ellipse) laserens blitzsystem.

Ellipse systemet består af en blitzlampe, hvorfra der sendes et gult lys ud igennem et håndtag, som ender i en glaskrystal på 5 cm2. I2PL behandlingen føles som et svirp med en elastik og huden føles varm lige efter behandlingen. Lysbehandlingen gør, at de fine, røde blodkar trækker sig sammen og forsvinder. Der skal som regel flere behandlinger til, da det ikke er alle karrene der lukkes efter blot en enkelt behandling.

Forberedelse til IPL Laserbehandling

Før behandlingen
Når der skal behandles med IPL laser er det vigtigt, at huden ikke er solbrændt, da man kan risikere forbrændinger og opnår et dårligere resultat.

Efter Ellipsebehandlingen
Du kan sagtens tage direkte på arbejde efter behandlingen.

 Genbehandling karsklerosering samt med IPL laser
Der kan tidligst foretages genbehandling af gendannede kar efter 4-8 uger. Det er ofte nødvendigt med 2-4 behandlinger, alt efter hvor udbredte karudvidelserne er, og hvilken type behandling der foretages.

Bivirkninger til karsklerosering

10% af patienterne oplever sviende smerte i de første par dage efter behandlingen. Det er meget sjældent værre end at Panodil kan klare det.

Der kan desuden ses pigmenteringsforandringer: Dette er forandringer som er opstået inden behandlingen som følge af karsprængningerne, og de bliver ofte mere synlige når karsprængningerne mindskes eller forsvinder. Disse pigmenteringer vil ofte gå i sig selv i løbet af et par måneder. Man kan af og til se bittesmå lyserøde karspor i huden hvor karsprængningerne har været. Som regel forsvinder disse farveforandringer helt, men af og til kan det være den pris man må betale for at blive karsprængningerne kvit. Der kan forekomme en brunfarvning af huden omkring injektionsområderne, samt de behandlede kar, men dette består blot af blodpigment som ligger i huden. Oplever man brunfarvning vil denne oftest fortage sig i løbet af 3-12 måneder, men hos nogle få vil den være vedvarende.

Sår og deraf følgende ardannelse i huden bør ikke forekomme, men er set hos patienter med meget tynd og skrøbelig hud.

Bivirkninger til IPL

Det behandlede område vil føles varmt i nogle få minutter, og der kan herefter opleves en let kløe, samt rødme og ganske let hævelse. Rødmen forsvinder typisk i løbet af et par timer, hævelsen kan vare i nogle dage. De første 2 uger efter behandlingen bør man være tilbageholdende med anstrengende fysiske udfoldelser.

Der kan i dagene efter behandling hos enkelte opstå blålig misfarvning/blodudtrædning.

Blodudtrædningerne forsvinder indenfor 1-2 uger.

Sår og deraf følgende ardannelse i huden bør ikke forekomme, men er set hos patienter med meget tynd og skrøbelig hud.

Har man for nyligt været i solen, eller er man meget mørkpigmenteret, er der en lille risiko for en pletvis øget pigmentering i huden. Denne misfarvning kan være måneder om at falme.