Priser

Prisen for bedøvelse er medregnet i den pris, De får opgivet fra de kirurgiske klinikker ved AROS Privathospital.

Der er således tale om en samlet behandlingspris.

Udgiften til bedøvelse udgør sædvanligvis 8% af den samlede pris.