Behandling for lyskebrok er operation, da dette er den eneste effektive metode til varig effekt.

Hos voksne er lyskebrok den mest almindelige form for brok og ses langt hyppigere hos mænd end hos kvinder.

Et brok opstår når bughinden buler frem igennem bugvæggen. I lysken er der flere svage punkter, hvor en sådan defekt kan opstå. Brokket kan evt. indeholde fedtvæv eller tarm fra bughulen. Når trykket i bughulen stiger som når man rejser sig og/eller hoster kommer brokket til syne, typisk forsvinder det når man ligger sig ned og trykket i bughulen falder. Man kan hos begge køn se brok i lysken eller øverst på låret. Hos mænd kan det også ses i pungen, og hos kvinder kan det forekomme i skamlæben.

Ofte udvikler et brok sig over tid, men en pludselig kraftig anstrengelse, med pludselig forhøjet tryk i bughulen kan også føre til lyskebrok. Lyskebrok kan give anledning til ubehag og smerter, typisk i forbindelse med hårdt arbejde eller anvendelse af bugpressen. Andre oplever stort set ingen gener og kan så formentlig klare sig uden kirurgisk behandling.

Et mindre brok der ikke giver smerter vil ofte kunne skubbes på plads, men vokser brokket i størrelse vil indholdet på et tidspunkt bule frem mere eller mindre permanent. Er brokkanelen snæver er der risiko for at brokindholdet bliver afklemt. Afklemning af brokindholdet kan resultere i tarmslyng og behov for akut operation.

Det er ikke muligt at træne et brok væk, der er tale om en svaghed i bugvæggen som ikke bliver bedre med mindre der foretages operation med fjernelse af broksækken og forstærkning af bugvæggen (hos voksne) med et net af kunststof.