Hvad er allergi

Allergi er en tilstand, hvor kroppens immunforsvar reagerer unormalt eller for kraftigt på stoffer vi indånder via luften, spiser via maden eller kommer i berøring med via huden. De allergifremkaldende stoffer kaldes allergener og er oftest pollen, dyrehår, svampesporer og støvmider. Hos personer med allergi, reagerer kroppens immunforsvar på disse allergener, hvorved der opstår en allergisk reaktion, typisk i form af irritation i det væv der bliver udsat for allergenet. Derved opstår allergiske symptomer som f.eks. høfeber, allergisk astma og atopisk eksem eller nældefeber.

Allergisymptomerne er som regel mest udtalte i børne- og ungdomsårene og aftager med alderen. Allergilidelser forringer livskvaliteten for mange mennesker og kan have negative konsekvenser både arbejdsmæssigt og socialt og kan medføre både dags- og natlige symptomer. Mange er desuden underbehandlet for deres allergilidelse, f.eks. er 10-20 % af alle der lider af høfeber ikke tilstrækkeligt behandlet, til trods for, at de tager allergimedicin. Ofte kan man i sådanne tilfælde afhjælpe med allergivaccination.

Næse- og bihulesymptomer er hyppigst:
De mest almindelige allergisymptomer stammer fra næse og bihuler og skyldes luftbårne allergener, særligt pollen og husstøvmider: tilstoppet næse, nysen, vandigt sekret i næsen, kløe i næse og øjne, nedsat lugtesans. Er symptomerne sæsonbetingende, er årsagen som regel allergi overfor birkepollen og andre træpollen (forår) og græspollen (sommer). Er symptomerne til stede det meste af året, evt. med forværring om vinteren, er husstøvmider eller dyrehår almindelige årsager til allergien.

Allergi er hyppig:
Allergi er meget udbredt i befolkningen, og forekomsten er stigende. Man antager, at ca. 20-25 % af befolkningen har allergi. Alene pollenallergi rammer 8-900.000 danskere.Allergi er arvelig: risikoen for at et barn udvikler allergi er 20-30% hvis en forældre har allergi og ca. dobbelt så høj hvis begge forældre har allergi.