Undersøgelse for allergi

Det er afgørende at kende allergisymptomernes omfang og typen af allergi. Diagnosen stilles ud fra en samtale, en undersøgelse og en allergitest. Ved en allergitest (blodprøve eller priktest) identificeres de allergener som kroppen reagerer mod. Undersøgelsen omfatter også en øre-næse-halsundersøgelse, undersøgelse af huden og en undersøgelse af lungefunktionen (spirometri). Ved hudallergi foretages desuden en lappe-test.

 

Hvad er en priktest

Hvad er formålet med en hudpriktest?

En hudpriktest, også kaldet priktest, anvendes til at diagnosticere allergiske tilstande såsom høfeber, fødevareallergi, allergi over for insektstik eller medicin. Den udføres typisk af en specialist inden for allergi, børnesygdomme, hudsygdomme, lungesygdomme eller otorhinolaryngologi på en allergiafdeling på et hospital.

Særlige hudpriktest med friske fødevarer kræver specialiseret ekspertise på grund af den øgede risiko for kraftige allergiske reaktioner.

Når allergiske overfølsomheder er identificeret:

  • Behandlingen kan målrettes specifikt til den enkelte person.
  • Personen kan selv forsøge at undgå stoffer, der udløser allergiske reaktioner.