AROS Privathospital står klar til at afhjælpe Skejbys operationspukkel

Supersygehuset i Skejby aflyste i slutningen af juni alle ikke-akutte operationer på grund af mangel på sterilt operationsudstyr medført af sammenlægningen af operationsafdelingerne. Operationerne er udskudt til sidst på sommeren, og det offentlige sygehus står dermed over for en stor pukkel af operationer. AROS Privathospital er meget fleksibelt opbygget og kan sagens skaffe ekstra kapacitet på operationsgangene til at afhjælpe den store operationspukkel på Universitetshospitalet i Skejby.

– For patienternes skyld håber jeg, at sygehuset i Skejby er meget opmærksomme de eksisterende muligheder for at gøre brug af AROS Privathospital og andre privathospitalers operationskapacitet. Jeg er sikker på, at privathospitaler bredt i regionen kan være meget behjælpelige med at afbøde den operationspukkel, der er opstået. Vi har de rette kompetencer og den nødvendige fleksibilitet, der gør vores operationsafdeling meget effektiv, forklarer Katrin Korsby, der er operationssygeplejerske og en del af ejerkredsen af AROS Privathospital.

Det udvidede frie sygehusvalg gør det muligt for patienter at tilvælge et privathospital, hvis ventelisten overskrider enten én eller to måneder afhængigt af operationstype. Derudover har regionen indgået samarbejdsaftaler med privathospitaler om specifikke operationer, som de offentlige sygehuse sender videre, hvis de ikke selv kan nå dem. For AROS Privathospital gælder disse rammeaftaler operationer inden for urologi, øre-næse-halskirurgi og plastikkirurgi.

Ærgerligt for patienterne
Fordelene ved en kompakt, smidig operationsafdeling, som den hos AROS Privathospital, er mange. AROS Privathospital har eksempelvis aldrig nogensinde aflyst en operation på grund af tekniske problemer eller manglende instrumenter, som de nu oplever på supersygehuset.

– Jeg har tidligere arbejdet ved det offentlige, og den helt markante forskel er den fleksibilitet, vi kan yde hos AROS. Vi har et meget tæt samarbejde på tværs af faggrupper, og vi kender den enkelte kirurgers præferencer i forhold til udvalg og opstilling af instrumenter. Derudover er det den samme person, der lægger operationsprogrammet, som assisterer ved selve operationerne, og på den måde går ingen viden tabt, forklarer Jane Skjødt, der er operationssygeplejerske ved AROS Privathospital.

Hun opfordrer patienter, der har fået aflyst deres operation, til at benytte sig af deres muligheder for omvisitering til hurtig behandling.

– Hvis man som patient ønsker hurtig behandling, så skal man tage fat i patientkontoret i sin region og spørge om mulighederne for at blive henvist til AROS eller et andet privathospital. Det er jo hamrende ærgerligt for de mange ventende patienter, når vi står klar til at tage imod patienterne 500 meter fra hospitalet i Skejby, mener Jane Skjødt.

Patienter kan selv vurdere deres muligheder for at blive behandlet på et andet sygehus på www.sygehusvalg.dk.

Tilbage til Nyheder