Flere patienter ønsker behandling for søvnapnø

Forestil dig, at din søvn bliver afbrudt med få minutters mellemrum gennem hele natten. Sådan er virkeligheden for personer, der lider af obstruktiv søvnapnø syndrom (OSAS). Tilstanden er karakteriseret ved højlydt og uregelmæssig snorken, vejrtrækningspauser og urolig søvn med hyppige opvågninger. Den manglende søvn medfører ofte kronisk træthed dagen igennem, hvilket kan være socialt invaliderende. Derudover forbindes søvnapnø med øget trafikrisiko og øget risiko for at udvikle sygdomme som højt blodtryk og blodprop i hjerne eller hjerte. 

AROS Privathospital har de seneste år oplevet en markant tilvækst i antallet af patienter, der ønsker udredning af og behandling for søvnapnø. Det skyldes, at flere benytter sig af retten til hurtig udredning og behandling gennem frit sygehusvalg, samt at flere patienter er blevet opmærksomme på muligheden for gratis og hurtig udredning gennem deres private sundhedsforsikring. Desuden er der blevet større opmærksomhed i befolkningen på denne lidelse, som er forholdsvis hyppig og i stigning, men desværre kan forekomme tabubelagt.

– Søvnapnø syndrom er forbundet med betydelig forringet livskvalitet. Patienterne har ofte gået med symptomer meget længe, og for mange har tilstanden betydelige konsekvenser både privat og på arbejdet. Det sker ofte, at ægtefællen sender patienten til læge for at blive undersøgt. Det skyldes, at ægtefællen oplever konsekvenserne af patientens dagtræthed og også er påvirket af den ofte intense natlige snorken og de hyppige, langvarige pauser i vejrtrækningen, fortæller Thomas Kjærgaard, der er speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme ved Søvnklinikken, AROS Privathospital.

Mellem 10 og 20 procent af mænd og fra 5 til 9 procent af kvinder har søvnapnø. Antallet af personer med behandlingskrævende søvnapnø syndrom er lavere og ses særligt hos personer med overvægt, sukkersyge, hjertekar-sygdom og kronisk bronkitis (KOL). Det skønnes, at mindre end en fjerdedel af patienter med søvnapnø syndrom i Danmark er i behandling.

– Vi tilbyder både udredning og behandling af søvnapnø ved Aros Privathospital. I mange tilfælde er den bedst egnede behandling continous positive airway pressure (CPAP). Behandling med CPAP er meget effektiv og kan i de fleste tilfælde normalisere søvnen. Patienten sover med en maske, der dækker næse eller næse og mund. Masken er tilkoblet en lille luftkompressor, der ved hjælp af et mindre overtryk i svælget, effektivt hindrer snorken og pauser i vejrtrækningen. Patienterne er generelt rigtig glade for det her – mange fortæller mig, at de har fået livet tilbage, forklarer Thomas Kjærgaard.

Udover CPAP er livsstilsændringer ofte en del af behandlingen, som også i nogle tilfælde indebærer snorkeskinne, positionstræner og operation. Derfor er det af stor betydning, at man har gennemgået en grundig udredning, som udover en natlig søvnregistrering og kortlægning af symptomerne, indebærer en fuld øre-næse-halsundersøgelse.

Læs mere om AROS Privathospitals behandling af søvnapnø her >

Tilbage til Nyheder