Hvordan forbereder jeg mig til operationen?

Det vigtigste er, at du har læst dette materiale og har fået besvaret de spørgsmål, du måtte have, inden operationen, så du er velinformeret og tryg omkring, hvad der skal ske. Operationen foregår i lokalbedøvelse. Du vil få en særskilt vejledning omkring bedøvelsen. Vi anbefaler, at du sørger for at have nogen, der kan transportere dig hjem efter operationen. Hvis du ryger, anbefales det at ophøre 6 uger inden operation og undlade at påbegynde rygning efter operationen.

Hvordan foregår operationen?

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1 time. Du skal forvente en dags indlæggelse. Ved operationen laves der et snit på ca. 4 cm i lænden, og musklen skubbes til side. Herfra fjernes en lille del af knogle og ledbånd for at kunne komme til prolapsen, der kan fjernes, således at der skabes plads til at nerverne kan folde sig ud igen. Huden sys sammen med en tynd nylontråd. Der påsættes plaster over sårene. Opvågningen fra narkosen sker straks efter operationen er overstået, hvorefter man bliver passet og overvåget nøje af klinikkens sygeplejersker.

Er der risici forbundet med operationen?

Når man skærer i huden, er der altid risiko for blødning, infektion, føleforstyrrelser og kroniske (vedvarende) smerter. Risikoen for komplikationer er bl.a. større, hvis du har diabetes (sukkersyge), er overvægtig eller ryger.

  • Blødning: der vil altid være en grad af blødning fra såret. Blødning ses normalt indenfor det første døgn efter operationen. Det kan blive nødvendigt at fjerne det størknede blod ved et fornyet kirurgisk indgreb, hvis blodet medfører forøgede smerter eller kraftnedsættelser.

  • Infektion: vil normalt blive synligt indenfor 1-2 uger. Det er sjældent (< 1%) og kan normalt behandles med vand og sæbe. Der er meget sjældent behov for antibiotika.

  • Føleforstyrrelser: du vil opleve nedsat følesans i operationsområdet. Den kommer normalt tilbage i løbet af uger til måneder. Hvis dette ikke er tilfældet efter 3-6 mdr., er tilstanden formentlig blivende, men den er som regel ikke generende.

  • Smerter: de umiddelbare smerter i tilslutning til operationen forsvinder i løbet af dage til uger. Der udleveres en vejledning om smertebehandling efter operationen. Hvis receptpligtig medicin er påkrævet, udleveres dette fra klinikken. Kroniske (vedvarende) smerter ses hos < 1% og er vanskelige at behandle.

Hvordan skal jeg forholde mig i dagene efter operationen?

På operationsdagen får du udleveret skriftlig information, der gennemgår efterforløbet grundigt. Nedenfor gives den information, der er nyttig at have på nuværende tidspunkt:

  • Du skal afhentes fra klinikken formiddagen efter operationen
  • Du må ikke føre bil i 24 timer efter bedøvelsen
  • Du skal forholde dig i ro de første 14 dage, men ikke være sengeliggende
  • Du er normalt tilbage på arbejde efter 4 uger (afhængig af arbejdets karakter)
  • Du skal påbegynde genoptræning efter 4 uger.

Hvordan skal jeg forholde mig i ugerne/månederne efter operationen?

Du skal undgå tunge løft og hårdt fysisk arbejde/sport i 4 uger. Såfremt der ikke har været komplikationer, er der normalt ingen restriktioner efter 4 uger.

Hvornår kan jeg forvente det endelige resultat?

Rygoperationen betragtes som en del af et samlet behandlingsforløb, der både forudgås og efterfølges af genoptræning med fysioterapi. Det endelige resultat er således forskelligt fra person til person.

Kommer jeg til kontrol på klinikken?

Du tilbydes kontrol 10-14 dage efter operationen. Denne kontrol kan være på klinikken eller som videokonsultation.

Spørgsmål?

Vi håber, at du har fundet dette materiale informativt. Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at tage dem med til forundersøgelsen eller ringe til klinikken.