Bihulebetændelse & bihuleproblemer

Illustration - Bihulebetændelse & bihuleproblemer - behandling på AROS

Bihulerne er luftfyldte hulrum i ansigtsknoglerne. De benævnes pandehuler, kæbehuler, sibensceller og kilebenshulen. Bihulerne er klædt af slimhinde og forbundet med næsehulen via små åbninger. Næsens og bihulernes funktion er bl.a. opvarmning, rensning og fugtning af indåndingsluften.

Akut bihulebetændelse skyldes oftest infektion med virus. Udover forkølelsessymptomer, så som næsetæthed og øget næsesekret, er hovedpine og tryk/pres i ansigtet samt nedsat lugtesans og evt. feber almindeligt. Symptomerne bedres som regel uden specifik behandling. Næsespray som Zymelin og Otrivin kan afhjælpe. I få procent inficeres bihulerne tillige af bakterier, hvilket typisk resulterer i mere udtalte symptomer. I disse tilfælde er antibiotikabehandling samt steroid næsespray ofte nødvendigt.

Kronisk bihulebetændelse er kendetegnet ved symptomer af mere langvarig karakter, typisk måneder til år. Tilstanden ses hos ca. 10% af alle voksne. Typiske symptomer er tæt næse, øget sekret, tryk/pres i ansigtet/bihulerne, og nedsat eller ændret lugtesans. I nogle tilfælde er kronisk bihulebetændelse domineret af “polypper” som kan blokere næsehulerne og forårsage tæt næse, sekret og nedsat lugtesans.

Kronisk bihulebetændelse har mange forskellige årsager: bakterieinfektion, allergi, ubalancer i immunforsvaret, hormonelle forhold og medikamenter. Desuden kan forstørrede næsemuslinger og en skæv næseskillevæg disponere, ligesom en tandinfektion kan forplante sig til bihulerne. I mange tilfælde kan der imidlertid ikke påvises specifikke årsager.

Undersøgelse

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næsehulerne, evt. suppleret med blodprøver, allergitests og en næse-bihulescanning. Hvis du har søvnproblemer eller symptomer fra lungerne, har vi mulighed for at supplere med en søvnanalyse samt en undersøgelse af din lungefunktion. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling

Overordnet kan behandlingen inddeles i en medicinsk og en kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere afløbene fra bihulerne til næsehulen.

Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene

Dersom man ikke opnår tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling, kan en bihuleoperation blive nødvendig. Operationen udføres i fuld bedøvelse og foregår via næseborene, uden at efterlade synlige ar. Ved hjælp af kikkerter og specialinstrumenter åbnes og udvides afløbene fra de forreste bihuler. En sådan genetablering af afløbene skal sikre, at slim og sekret igen får frit afløb. Hvis der samtidig er forekomst af næsepolypper, fjernes disse også. Hvis du har en skæv næseskillevæg eller forstørrede næsemuslinger som også skønnes at være af betydning for symptomerne, korrigeres dette almindeligvis i samme seance.

Komplikationer i forbindelse med narkose og operation forekommer sjældent.

Samme speciallæge under hele forløbet: Udredning, behandling og opfølgning foregår hos den samme speciallæge. Vi sørger for, at du får den bedste behandling i trygge rammer.