Brystrekonstruktion hos nogle af landets bedste plastikkirurger

Brystrekonstruktion - er det noget for mig?
Det spørgsmål kan kun du selv besvare, men forhåbentligt kan vi hjælpe dig til at finde svaret med denne information, som beskriver hvad brystrekonstruktion i store træk indebærer.

Brystrekonstruktion har ikke noget med din kræftbehandling at gøre, men brystrekonstruktion kan have stor betydning for din livskvalitet, efter at kræftbehandlingen er overstået. Behovet for rekonstruktion er meget personligt. For nogle kvinder har det vist sig afgørende for deres psykiske velbefindende, at de har fået foretaget brystrekonstruktion, mens andre kvinder har fundet ud af, at det manglende bryst ikke er en betydende gene for dem i deres videre liv. Kun du selv kan fornemme, hvordan netop du har det uden et bryst. Det kan være godt at tale med nogen, som har prøvet brystrekonstruktion på egen krop. Kræftens Bekæmpelse har selvhjælpsgrupper, hvor brystrekonstruerede stiller op for at hjælpe dig.

Har du en afvigende brystform eller problemer med de implantater, som du har nu, kan du trygt søge os for råd og om overhovedet muligt: en udbedring. Tilsammen råder vi over den største akkumulerede ekspertise inden for enhver form for brystoperation i Danmark.

Læs mere om:
Udbedring af komplikationer til brystforstørrelse med implantater her >
Korrektion af brystdeformiteter og brystasymmetri her >

Hvordan er et rekonstrueret bryst i forhold til et normalt bryst?

Grundlæggende bør du gøre dig klart, at brystrekonstruktion ikke kan give dig "dit gamle bryst" tilbage, kun kan blive en erstatning. Det vil føles anderledes, og arrene kan ikke slettes. Omvendt kan det konstateres, at 95% af de kvinder, som får udført brystrekonstruktion er tilfredse med deres beslutning.

Når rekonstruktionen er mest vellykket, får man et nyt bryst, der af form og udseende og konsistens har meget stor lighed med det raske bryst, og i næsten alle tilfælde vil forskellen ved anvendelse af BH være så lille, at den ikke bemærkes. Men da et rekonstrueret bryst ofte har et mere "ungt udseende", vil det i mange tilfælde være nødvendigt også at foretage en korrigerende operation af det raske bryst for at opnå et godt, symmetrisk resultat.

Hvilke belastninger er brystrekonstruktion forbundet med?

Brystrekonstruktion er ikke "gratis". Det vil altid kræve af din tid og dine kræfter at gennemgå selve rekonstruktionsprocessen. Hvor meget afhænger af den valgte rekonstruktionsmetode og rekonstruktionens omfang.

Som alle andre operationer er brystrekonstruktion forbundet med midlertidig smerte og fysisk ubehag. Men generelt kan det siges, at det gør ikke mere ondt end den brystoperation, du nylig har gennemgået, og forventningen til resultatet er ofte med til at mindske ubehaget. Som ved al kirurgisk behandling er der en risiko for komplikationer.

Der er ingen livsfarlige komplikationer, og de hyppigste er infektion, blodansamling og lokaliseret vævshenfald, som alle er midlertidige tilstande. De allerfleste komplikationer er behandlelige, således at et tilfredsstillende slutresultat kan opnås, selv hvis der tilstøder komplikationer. Men komplikationer vil altid medføre yderligere belastning, forlænget behandlingstid og i værste fald flere operationer. Det skal understreges, at der ikke er grund til at være bange for, at en rekonstruktion vil skjule tilbagefald af kræftsygdommen; og det er altid muligt at foretage undersøgelse og mammografi af det rekonstruerede bryst.

Specielt mht. brystproteser skal det understreges, at de ikke medfører risiko for ny kræft, og at de ikke skjuler et eventuelt recidiv. Som fremmedlegemer kan brystproteser give anledning til nogle specielle, lokale komplikationer. Brystproteser kan lække, og kan medføre en uhensigtsmæssig indre ardannelse omkring sig. Begge dele kan korrigeres ved mindre operationer. Der er intet belæg for, at siliconeproteser kan medføre specielle gigt- eller systemsygdomme.

Brystrekonstruktion - hvad omfatter det?

Brystrekonstruktion indebærer én eller flere af følgende operationer:

a. Genskabelse af brystformen - enten med protese eller eget væv(fedttransplantation eller vævsforflytning).
b. Genskabelse af brystvorten - enten med tatovering eller eget væv.
c. Korrektion af modsidige bryst - for at skabe symmetri.

Ikke alle patienter ønsker eller behøver alle operationerne, og nogle af operationerne kan udføres samtidigt.

a. Genskabelse af brystformen
Dette er den grundlæggende del af brystrekonstruktionen. Der er to hovedprincipper, man kan benytte sig af: indoperation af en protese eller anvendelse af eget væv. Hvis man anvender proteseprincippet, kan man, afhængigt af hvor stram huden er, indsætte en protese med en færdig, blivende størrelse, eller man kan bruge en ekspanderprotese, der gradvist, med cirka en uges mellemrum, kan fyldes med vand, således at huden kan udvide sig, indtil brystet får den rette størrelse og form. Den tid, det tager at udvide huden, varierer fra patient til patient. For de fleste tager det 2-3 måneder. Det foregår ambulant, og medfører ca. 1 døgn varende, lokal spænding, som kan klares med Panodil og uden sygemelding. Man råder i dag over forskellige protesetyper: saltvandsproteser, silikoneproteser, eller en blanding af saltvands- og silikoneproteser.

Det andet rekonstruktionsprincip, anvendelse af eget væv, har udviklet sig meget i retning af fedttransplantation de sidste fire år. Fedttransplantationsteknikken udmærker sig ved at være meget komplikationsfri og arfri, men til gengæld er den tidsmæssigt krævende. Vævsforflytningerne, som hidtil har været enerådende, kræver at man har et hudoverskud på maven eller på ryggen, som ved operation kan flyttes hen på brystets plads. Det er en meget større operation, og det medfører naturligvis umiddelbart større gener, også i forhold til proteserekostruktioner, fordi man skal opereres to steder på én gang. Dér, hvor vævet tages fra, får man desuden et ar, og der kan opstå nedsat følesans i området. Endvidere må man "ofre" den muskel, som ligger lige under den anvendte hud, fordi blodforsyningen går igennem musklen. Men det har vist sig, at man bagefter ikke mærker dette muskeltab. Omvendt slipper man for de ovenfor omtalte, mulige komplikationer til proteser.

b. Genskabelse af brystvorten
Når selve brystformen er genskabt, er det desuden muligt at rekonstruere brystvorten. Dette gøres oftest med hud fra det andet bryst og/eller med tatovering. Rekonstruktion af brystvorten er et supplerende indgreb, der kan undlades. På den anden side er det et lille indgreb, som kan gøres i lokalbedøvelse. Ofte gøres det samtidigt med tilpasning af det modsidige bryst, hvis dette er nødvendigt.

c. Tilpasning af det modsidige bryst
For nogle patienter er det nødvendigt at foretage operativ tilpasning af det raske bryst for at opnå en tilfredsstillende symmetri. Oftest kan behovet herfor først endeligt vurderes, efter at rekonstruktionen af brystformen er sket. Tilpasningen kan bestå i en simpel reduktion af brystets størrelse eller et løft af brystet, i enkelte tilfælde suppleret med indlæggelse af en protese.

Hvilken rekonstruktionsmetode er den rigtige for mig?

Der er mange faktorer at tage i betragtning ved valg af rekonstruktionsmetode. Metodevalget kan være begrænset af din krops- og brystbygning, herunder især om du har et egnet hudoverskud dels i brystregionen, dels hvor væv evt. kan tages fra. I dine overvejelser skal også inddrages belastningen ved de metoder, som kan komme på tale for dig. Der er forskel på antal indlæggelsesdage, antal ambulante besøg og varighed af sygemelding, ligesom der er forskellige mulige komplikationer til de enkelte metoder. Ofte er mere end én metode mulig for dig, men når vi i fællesskab har gennemgået de forskellige faktorer, vil én af metoderne i de fleste tilfælde skille sig ud som den mest velegnet for dig.

Hvorvidt du også vil have brystvorten rekonstrueret, behøver ikke afgøres, før brystformen er gendannet, og spørgsmålet om tilpasning af det modsidige bryst må ofte udskydes, til man kan se resultatet af rekonstruktionen af brystformen.

Hvornår kan brystrekonstruktion udføres?

Principielt kan rekonstruktion udføres når som helst. Men for det første er det rart for dig at komme lidt til hægterne efter brystkræftoperationen og den eventuelt efterfølgende stråle- og kemobehandling. For det andet kan det være godt at have tid til at overveje om brystrekonstruktion nu også er indsatsen værd for dig. Sædvanligvis er ét år efter brystkræftoperationen derfor et passende tidspunkt at påbegynde rekonstruktion. Eventuel stråle- og kemobehandling er ikke nogen hindring for brystrekonstruktion. Det kan højest medføre, at rekonstruktionen må udskydes lidt.

Forberedelse til konsultation

Det er ikke nogen "bare lige" beslutning, om man vil have foretaget brystrekonstruktion. Desuden er brystrekonstruktion naturligvis noget, som du aldrig har vidst noget om før, hvorfor det er krævende at sætte sig ind i, og det kan være klogt at give sig god tid til at overveje sin beslutning. Evt. kan det være nødvendigt at komme til to konsultationer før at du træffer dit endelige valg. Kræftens Bekæmpelse kan henvise til støttegrupper af kvinder, som på egen krop har prøvet brystrekonstruktion, og de kan være til stor hjælp for dig. Det er en god ide at nedskrive de spørgsmål, som dukker op hen af vejen før konsultationen. Du er desuden meget velkommen til at tage din mand eller en god veninde med. To hører bedre end én!

Har du behov for brystrekonstruktion, kan du naturligvis altid blive henvist til behandling på et offentligt sygehus. Men ventetiderne er ofte lange, dog kan du i så fald anmode om at blive viderehenvist iht. Statens Ventelistegaranti. Endvidere ydes der støtte fra "danmark" til operationerne, og nogle sygeforsikringer dækker alle omkostningerne.