Primær brystrekonstruktion

I samarbejde med Mammakirurgisk Klinik udfører vi såkaldte ”primære brystrekonstruktioner”. I modsætning til de sædvanlige sekundære rekonstruktioner udføres en primær brystrekonstruktion ved samme operation, som den brystet bliver fjernet ved.

Hvorfor ønske sig primær brystrekonstruktion?
Spørgsmålet kan lyde naivt. Det er da umiddelbart klart at det må være at foretrække ikke at opleve den amputering det indebærer at få fjernet sit bryst, og der er da også substantiel evidens for at patienter, der får foretaget primær rekonstruktion er mindre psykosocialt belastede efter at have fået fjernet deres naturlige bryst, end dem, der ikke får foretaget brystrekonstruktion. Endvidere er det oplagt, at det er lettere og mindre indgribende i ens øvrige liv at kunne spare sig selv for en operation i form af en senere sekundær brystrekonstruktion.

Hvorfor tilbydes primær brystrekonstruktion ikke alle kvinder?

Hvorfor tilbydes primær brystrekonstruktion ikke alle kvinder, der står for at få fjernet deres bryst?
Der er flere grunde til at man ikke blot anbefaler primær brystrekonstruktion til alle.

For det første er primær brystrekonstruktion reelt en ekstra operation oven i operationen: at få fjernet sit bryst, og som sådan er det en øget kropslig belastning og giver en øget risiko for at brystrekonstruktionen slår fejl pga. komplikationer. En sekundær brystrekonstruktion har altid mindre risiko for komplikationer, hvoraf den værste komplikation er tab af en indsat brystprotese.

For det andet kan den primære brystrekonstruktion udskyde tidspunktet for eller vanskeliggøre den nødvendige kræftbehandling i form af evt. supplerende strålebehandling eller kemoterapi. Hvis man hører til den kategori, der uheldigvis har regulær brystkræft, er det endelig svært, for nogle umuligt at skulle tage stilling til spørgsmålet om et personligt behov for brystrekonstruktion eller ej samtidigt med at man får at vide, at man har fået brystkræft med alt hvad det indebærer af chok og angst for at skulle dø af sygdommen.

Der er således følgende forudsætninger for valg af primær brystrekonstruktion:

  • Behovet for rekonstruktion er meget personligt. Det gælder også for behovet for primær brystrekonstruktion. Derfor er det bedst, at man kan have ordentlig tid til at tage stilling til sit evt. ønske herom
  • Har man regulær brystkræft, bør en primær brystrekonstruktion ikke kunne betyde risiko for forsinkelse af supplerende strålebehandling
  • Primær brystrekonstruktion vil altid indebære en større fysisk belastning og en større komplikationsrisiko. Derfor er primær brystrekonstruktion mindst tilrådeligt for kvinder, der har sværere grader af brystkræft

Som omtalt på Mammakirurgisk Kliniks hjemmeside er der derfor 3 grupper af kvinder, der står for at skulle have fjernet deres bryst, hvor primær brystrekonstruktion kan anbefales overvejet. Se Mammakirurgisk Klinik, Primær brystrekonstruktion.

Hvordan udføres primær brystrekonstruktion?

Ligesom ved sædvanlig sekundær brystrekonstruktion kan primær rekonstruktion udføres enten med indsættelse af en brystprotese eller med anvendelse af eget væv. Der gælder de samme fordele og ulemper ved de to løsninger som ved sekundær rekonstruktion, se venligst brystrekonstruktion med protese og brystrekonstruktion med eget væv. Skal der udføres rekonstruktion af begge bryster, vil det dog sædvanligvis være at foretrække at anvende brystproteser, eftersom det er en så meget mindre belastende løsning end anvendelse af eget væv til genopbygning af to bryster, og det giver den største sandsynlighed for et symmetrisk resultat.

Endeligt skal det understreges at der gælder det samme som ved sekundær brystrekonstruktion. Primær brystrekonstruktion kan kun give dig en erstatning for dit mistede bryst. Det vil altid føles anderledes, og arrene kan ikke slettes. Det er derfor muligt, men aldrig undersøgt, at primær rekonstruktion er forbundet med mindre tilfredshed end sekundær rekonstruktion, fordi man som primært rekonstrueret aldrig får prøvet at være helt uden et bryst!

Når rekonstruktionen er mest vellykket, får man et nyt bryst, der af form og udseende og konsistens har meget stor lighed med det raske bryst, og i næsten alle tilfælde vil forskellen ved anvendelse af BH være så lille, at den ikke bemærkes. Men da et rekonstrueret bryst ofte har et mere "ungt udseende", vil det i mange tilfælde være nødvendigt også at foretage en korrigerende operation af det raske bryst for at opnå et godt, symmetrisk resultat.

I øvrigt henvises til beskrivelserne af rekonstruktionsmetoder og forløb under ”Brystrekonstruktion”

Det skal for primær brystrekonstruktion blot tilføjes, at nok kan man spare sig for en operation, men rekonvalescensbehovet er til gengæld noget større pga. en større og længerevarende operation.