Primær brystrekonstruktion

Det er 3 indikationer til fjernelse af brystet:

  • pga. forstadium for brystkræft
  • pga. brystkræft
  • som profylakse.

Det er et stort tab for en kvinde at miste sit ene eller begge bryster. Dog er der mulighed for at man kan både fjerne et bryst og foretage genopbygning af et nyt bryst under én og samme operation, såkaldt primær brystrekonstruktion. Forløbsundersøgelser har klart vist, at primær brystrekonstruktion højner livskvaliteten for kvinder, der har måttet få fjernet deres bryst/bryster.

Primær brystrekonstruktion i tilfælde af forstadium for bryst kræft

Hvis min patient får diagnoseret forstadium til brystkræft kan fjernelse af brystet kommer på tale afhængigt af forandringernes størrelse og beliggenhed i brystet. For at forbedre min patients livskvalitet anbefaler jeg i disse tilfælde primær brystrekonstruktion. Jeg fjerner her brystet med en bestemt teknik, således at jeg bevarer så meget som muligt af huden på brystet (hudbesparende mastektomi). Herefter genopbygger vores erfarne plastikkirurger brystet i samme operation. For rekonstruktionsmetoder og forløb: se venligst Plastikkirurgisk Center.

Hvis min patient har tilfælde af brystkræft i den nære familie kan fjernelse af det andet bryst som profylakse og primær brystrekonstruktion på den side diskuteres i samråd med Genetisk Rådgivning.

Primær brystrekonstruktion i tilfælde af brystkræft

Hvis behandlingen af min patient med brystkræft indebærer fjernelse af hele brystet, kan jeg tilbyde primær brystrekonstruktion. Jeg vil først og fremmest anbefale det til mine patienter, hvor alt tyder på, at deres risiko for at få tilbagefald af kræft i fremtiden er meget lille, fx i tilfælde af at min patient har en knude med størrelse mindre end 2 cm og ingen tegn på spredning til lymfeknuderne i armhulen. Hvis min patient ønsker primær rekonstruktion bliver hendes muligheder også vurderet af vores onkolog før endelig beslutning herom.

For at sikre at min patient med sikkerhed ikke har spredning til lymfeknuder i armhulen, laver jeg først en ambulant operation i fuld narkose, hvor jeg fjerner den lymfeknude / knuder, som modtager lymfestrømmen fra kræftknuden (skildvagt lymfeknude). Den / de bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, og efter en uge får vi resultatet. Hvis der ikke er spredning til lymfeknuderne, kan min patient få foretaget primær rekonstruktion. Ved den operation fjerner jeg her brystet med en bestemt teknik, således at jeg bevarer så meget som muligt af huden på brystet (hudbesparende mastektomi). Herefter genopbygger vores erfarne plastikkirurger brystet i samme operation. For rekonstruktionsmetoder og forløb: se venligst Plastikkirurgisk Center.

Hvis min patient har tilfælde af brystkræft i den nære familie kan fjernelse af det andet bryst som profylakse og primær brystrekonstruktion på den side diskuteres i samråd med Genetisk Rådgivning.

Primær brystrekonstruktion som profylakse

Undersøgelser har vist, at fjernelse af begge bryster nedsætter risikoen for brystkræft mere en 90 %.

Hvis min patient har livstidsrisiko på mere end 30 % for at udvikle brystkræft, eller hvis hun er bærer af en af de gener, som er forbundet med brystkræft, er der grund til fjernelse af begge bryster med primær brystrekonstruktion. Det er naturligvis en forudsætning, at min patient har været til vurdering ved Genetisk Rådgivning for præcis vurdering af risikoen og har fået gennemført mammografi for at afkræfte tilstedeværende brystkræft. Jeg fjerner her begge bryster ved en bestemt teknik, således at jeg bevarer så meget som muligt af huden på brystet (hudbesparende mastektomi). Herefter genopbygger vores erfarne plastikkirurger brysterne i samme operation. For rekonstruktionsmetoder og forløb: se venligst Plastikkirurgisk Center