Second opinion

Patienter, der er blevet eller er i gang med at blive diagnosticeret eller behandlet for brystsygdom, specielt brystkræft, kan jeg tilbyde at få en anden, kvalificeret specialistvurdering af deres sygdom og dens optimale behandling, en såkaldt "second opinion".

Til en sådan vurdering kan jeg ved behov inddrage ekspertise fra AROS Privathospitals onkologiske eller plastikkirurgiske klinik, foruden vores tilknyttede røntgenlæge.

Dette gensidige samarbejde mellem specialister inden for vores eget hospital giver vores patienter en unik mulighed for at få en helhedsvurdering i én arbejdsgang. Endelig kan det i helt specielle problemstillinger komme mine patienter til gode, at jeg deltager i et internationalt kollegialt netværk, hvor vi gensidigt rådfører os med hinanden.