Behandling af brystknude

Behandling er afhængig af diagnosen, som principielt kan være at forandringen i brystet er:

  • Godartet
  • Forstadiet til brystkræft eller
  • Brystkræft

Godartede brystsygdomme
En godartet knude i brystet behøves som regel ikke fjernet, med mindre den generer patienten. Der findes dog en bestemt type godartet knude, hvor man vil anbefale at fjerner den, fordi der er en risiko at den alligevel indeholder eller udvikler sig til en ondartet forandring.
Operationen foretages af mig enten ambulant eller under indlæggelse.
Bedøvelsen: Operationen kan foregå i lokal bedøvelse eller i hel bedøvelse.
Forløbet efter operation: Patienten kan udskrives samme dag. Sygemelding i ca. 5 dage. Svar og sår tilsyn hos mig en uge efter operationen.

Forstadium til kræft
De fleste forstadier til kræft opdages tilfældigt i forbindelse med et mammografi check (fx screeningsmammografi). Som regel er de ikke følelige. De skal altid fjernes.
Størrelsen af det kirurgiske indgreb afhængige af forandringernes størrelse og beliggenhed i brystet. Man kan oftest nøjes med lige netop at fjerne dem, som ved operation for godartet knude (evt. skal man til strålebehandling bagefter) Men i værste fald kan det blive nødvendigt at anbefale at fjerne hele brystet.

Besluttes det at fjerne hele brystet, kan jeg tilbyde mine patienter at få foretaget genopbygning (rekonstruktion) af brystet i samarbejde med hospitalets plastikkirurgiske klinik ved én og samme operation. Operationen foregår lige som ved operation for brystkræft, se venligst nedenunder.

Brystkræft
Operation for brystkræft består af en brystoperation og en armhuleoperation.

Brystoperationen
Jeg kan enten tilbyde enten en brystbevarende operation, dvs. at kun knuden fjernes ud til sundt væv eller mastektomi, dvs. fjernelse af hele brystet.
Operationsvalget træffer jeg i samråd med min patient afhængigt af bl.a. antal af ondartede knuder og afstand mellem dem, deres beliggenhed, brystets størrelse og patientens accept af strålebehandling efter brystbevarende kirurgi.

Brystbevarende kirurgi
Her fjernes den syge knude sammen med ca. én centimeter sundt væv omkring knuden. Bagefter bliver brystet gendannet på den måde (såkaldt onkoplastisk indgreb) som giver det bedst mulige kosmetiske resultat. Dette gøres evt. i samarbejde med centerets plastikkirurg, som også kan tilbyde at reducere eller løfte det andet bryst under samme operation, for at opnå en bedre symmetri. Der skal altid gives strålebehandling mod brystet nogle uger efter operationen.

Mastektomi (med eller uden rekonstruktion)
Hele brystet bliver fjernet inkl. brystvorten, og man får et stregformet ar hen over en flad brystvæg. Hvis det ønskes, kan vores plastikkirurg ved samme operation foretage brystrekonstruktion, som regel med protese. Dette afhænger dog af, om der skal gives strålebehandling efter operationen.

Armhuleoperationen
Lymfeknuder i armhulen skal altid undersøges for at finde ud af, om sygdommen har spredt sig mhp. evt. behov for onkologisk efterbehandling og for at kunne fjerne kræftspredninger til lymfeknuderne mhp. at kunne gøre patienten sygdomsfri og mindske risikoen for yderligere kræftspredning.

Lymfeknuderne i armhulen bliver ultralydsundersøgt før operationen. Hvis der findes mistanke om spredning, bliver der med det samme taget nåleprøver for at be- eller afkræfte mistanken. Resultatet af ultralydsundersøgelsen afgør hvilket indgreb, der skal der foretages i armhulen, entensentinel node biopsi (skildvagt lymfeknude) eller axil dissektion (fjernelse af alle lymfeknuder i armhulen).

Sentinel node biopsi (skildvagt lymfeknude)
I tilfælde af, at vi ved ultralydsundersøgelsen ikke finder spredning til lymfeknuder i armhulen før operationen, vil vi kirurgisk fjern den/de lymfeknuder, som først og fremmest modtager lymfestrømmen fra kræftknuden i brystet for så vidt muligt at bekræfte, at sygdommen ikke har spredt sig. Derfor bliver patientens bryst injiceret med en beskeden mængde radioaktivt stof (Tc99), i samarbejde med Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, nogle timer før operationen og med en blå væske ved operationen (Patent blue). De 2 stoffer samler sig i den/de ansvarlige lymfeknuder i armhulen. Ved operationen bliver lymfeknuden fjernet og sendt til en hasteundersøgelse hos en brystspecialistuddannet patolog og jeg får svar, mens patienten stadigvæk er bedøvet. Hvis svaret er, at der findes spredning i lymfeknuden, fjerner jeg resten af lymfeknuder i armhulen med det samme.

Axil dissektion (fjernelse af alle lymfeknuder i armhulen)
I tilfælde af at man finder spredning til lymfeknuder i armhulen før operationen, skal alle lymfeknuder i armhulen fjernes for at gøre patienten sygdomsfri og forbedre prognosen. Denne operation foretages enten via samme snit, som brystet fjernes, eller ved et lille separat snit inde i armhulen.

Bedøvelsen
Operationerne for brystkræft foregår i hel bedøvelse, som foretages af speciallæge i anæstesi. Kun i enkelte tilfælde kan operation foregå i lokal bedøvelse.

Forløbet efter operationen

Patienten kan udskrives dagen efter i tilfælde af brystbevarende kirurgi med sentinel node, ellers skal man påregne først at blive udskrevet 2 til 3 dage efter operationen. Efter operationen er der oftest anlagt dræn til bryst og/eller armhule. Disse vil oftest blive fjernet inden udskrivelsen. I nogle tilfælde kan sårvæskeproduktionen være langvarig, og det kan være nødvendigt at suge væske ud selv efter at drænene er blevet fjernet.
Ca. énuge efter operationen kan jeg give mine patienter svaret på den mikroskopiske undersøgelse af brystvævet. Samtidig undersøger jeg om alt er vel efter operationen. Hvis der skulle vise sig behov for efterbehandling af påvist kræftsygdom, kan jeg tilbyde en samtale i vores onkologiske klinik før evt. henvisning til onkologisk afdeling mhp. efterbehandling.

Før jeg afslutter behandlingen bliver patientens journal og materiale gennemgået igen af mig og vores onkolog og patolog i tæt samarbejde med vores tilknyttede brystspecialist røntgenlæge på speciallægernes hus.

Alle mine patienter får tilbud om samtale og evt. arm- og skulderøvelser hos centerets fysioterapeut.

Hvis behandlingen ender med at patienten mister sit bryst, kan jeg og i samarbejde med en ekspert sygeplejerske tilbyder vores patient tilpasning af midlertidig vat-brystprotese og hjælpe med økonomisk ansøgning om ydre protese til kommunen. Vi informerer desuden vores patient om støttemuligheder udenfor hospitalsregi via Kræftens Bekæmpelse og DBO (Patientforeningen De Brystopererede).

Hvis det ønskes, kan mine kolleger på hospitalets plastikkirurgiske klinik tilbyde ønskede korrigerende operationer for optimal brystsymmetri og– form efter såvel brystkræftoperation som strålebehandling.

Sygemelding efter en større brystoperation skal påregnes nødvendigt i ca. 4 uger afhængigt af arbejdets art.

Psykolog samtale

Hvis der er behov for det, kan vi  arrangere en samtale med en psykolog, som er en af landets mest erfarne, når det drejer sig om mennesker i livskrise pga. brystkræft.

Vores patienter får en særaftale, således at man kan komme til en psykologsamtale uden lang ventetid