IPL(Nordlys) til uønsket hårvækst

IPL Nordlys laser - den mest effektive metode til varig fjernelse af de fleste uønsket hår

Hos Kosmetisk Center tilbyder vi laserhårfjerning med IPL Nordlys for at komme såvel uønsket hårvækst samt hudgener til livs.

Hos Kosmetisk Center på AROS Privathospital anvender vi udelukkende den nyeste og sikreste teknologi indenfor permanent hårfjerning og anvender IPL Nordlys-teknologien fra Ellipse. Behandlingen foregår ved, at laserlys via. pigment i hårstrået bliver ledt til hårsækkens celler, som opvarmes og ødelægges ved ca. 70 grader. 


BOOK TID TIL GRATIS KONSULTATION PRISLISTE

IPL behandling - fakta

Behandlingstid
Behandlingstid

15- 45 min. (afhænger af område)

Restitutionstid
Restitutionstid

Ingen

Resultat
Resultat

8-10 behandlinger (individuelt)

Holdbarhed
Holdbarhed

Permanent

Behandlere
Behandlere

Certificerede sygeplejersker

Konsultation
Konsultation

Gratis

VÆRD AT VIDE

IPL Nordlys teknologien

Vi har valgt IPL-teknologien, som vi har arbejdet med i mere end 15 år, og vores foretrukne maskine er en dansk model, som internationalt regnes for ”the golden standard” inden for IPL-teknologien, fordi IPL Nordlys har evnet hele tiden at være frontløbere i den teknologiske udvikling.

Den permanente effekt af IPL Nordlys-behandlingen har vi dels erfaret igennem vores mangeårige erfaring med teknologien, men den er også veldokumenteret, idet international og national forskning konkluderer at denne metode fjerner uønsket hår effektivt og permanent. Fotoepilering med IPL Nordlys laser er desuden næsten smertefri, meget hurtigere end de fleste andre laserteknologier. Udført med den rette erfaring er behandlingen forbundet med en meget lille risiko for bivirkninger.

Minimum alder 18 år, hvis yngere skal man ledsages af forældrene.

Hvorfor kan ikke alle hår fjernes?

Hvis alle hårrødder producerede hår på samme tid, ville hårvæksten være utrolig tæt. Heldigvis er vi sådan indrettet at hver enkelt hårrod har sin egen cyklus, hvor den veksler mellem perioder med aktiv hårvækst og hvileperioder, hvor hårrodden ikke indeholder hår. Lysenergien kan kun afsættes i hårrødder indeholdende hår, og det er ikke alle hårrødder, som er aktive og dermed indeholder hår samtidigt. Hårvæksten er asynkron, således at man hele tiden har cirka samme antal synlige hår. Ved den enkelte behandling kan således kun fjernes de aktuelt synlige hår, hvilket svarer til de ca. 30% af de eksisterende hårrødder, som vil være i aktiv fase på behandlingstidspunktet.

Hvorfor kan ikke alle hår fjernes?
Betingelsen for at lysenergien optages selektivt af hårrødderne frem for af den omgivende hud, er ganske enkelt at hårrødderne er tilstrækkeligt tykke (i aktiv fase) og tilstrækkeligt mørke i forhold til den omgivende hud. Dvs. at hår, som er lige så lyse som huden, ikke kan fjernes ved fotoepilering.

Hvor ofte skal behandlingen gentages?

Eftersom man ved den enkelte IPL-behandling kun kan destruere de hårrødder, som er i aktiv fase, er det altid nødvendigt at gentage behandlingen. Hårenes cyklus mellem hvile- og vækstfase er hurtigere i ansigtet, armhulerne og skridtet end på resten af kroppen. For at ramme flest mulige hår i vækstfasen bør intervallerne mellem behandlinger i ansigt, armhuler og skridt være 2 måneder, på kroppen i øvrigt 3 måneder. Normalt er hårenes svingninger imellem vækst- og hvilefaser tilfældigt fordelt, men ”lyschokket” ved IPL Nordlys-behandlingen får ofte de tilbageværende hårrødder til at gå i en mere synkron cyklus. Man vil derfor ofte opleve, at der et par måneder efter den første behandling tilsyneladende vokser endnu flere hår end tidligere frem i det behandlede område. Men det skyldes alene at de resterende hår er blevet synkroniserede, og det indebærer den fordel, at man ved de efterfølgende behandlinger kan destruere flest mulige hårrødder. Hvor mange behandlinger, der er nødvendige for et tilfredsstillende resultat, afhænger af mange faktorer, såsom hårrøddernes tæthed, farveforskellen imellem hår og hud og hvor total en hårfjernelse man ønsker.

Typisk skal man regne med 3-6 behandlinger for at opnå et tilfredsstillende resultat. Igen skal det understreges, at i praksis kan man aldrig fjerne alle hår. Men de hår som bliver fjernet, kommer aldrig igen, og de hår som fjernes ved IPL-behandlingen, er altid de mest skæmmende, nemlig de tykkeste og de mørkeste. I ganske særlige tilfælde ved opståede hormonelle forstyrrelser kan det ske, at hår, som hidtil har været tynde og blege (dunhårene) kan begynde at ændre type, dvs. blive tykkere og mørkere.

Hvem kan have glæde af hårfjernelse med IPL Nordlys -behandling?

Alle behårede områder på krop og ansigt kan behandles, og principielt kan alle have udbytte af IPL-behandlingen. Men ud fra ovenstående beskrivelse, er det klart, at den ideelle kandidat til fotoepilering er en person med meget lys hud og tykke, sorte hår. Dog kan det med IPL Nordlys laser lade sig gøre at fjerne hår selv på negroide personer, blot deres hår er tykke nok og sorte nok i forhold til huden. Der er ingen risiko forbundet med behandling under graviditet. Fotoepilering er dog kontraindiceret for personer med lysoverfølsom hud (soleksem), samt personer som bruger medicin, der øger lysfølsomheden, såsom Tetracycliner og malariapræparater.

Skyldes uønsket hårvækst en sygdom?

I enkelte tilfælde ligger der egentlig sygdom bag uønsket hårvækst. Det er typisk hvis man har en hårvækst, som er usædvanlig i forhold til ens køn eller i forhold til mønsteret i ens familie. I så fald er det mest betryggende at få en egentlig speciallægevurdering og behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

IPL Nordlys laser behandlingen er ambulant og varer 20 til 60 minutter. Under behandlingen ligger man på et leje med lukkede øjne eller beskyttelsesbriller på. Området, som skal behandles, påsmøres en gel for at sikre en optimal lysenergioverførsel til hårrødderne. Hver lysimpuls dækker et område på 1 x 5 cm. Under behandlingen testes impulsstyrken ofte ved at trække et hår ud med en pincet. Kan det gøres uden modstand, er hårrodden effektivt destrueret. I øvrigt vil de fleste hår af sig selv falde ud af de destruerede hårrødder i løbet af de første uger efter behandlingen. Det kan mistolkes som om at hårene er ved at vokse ud igen, men man kan hurtigt checke med en pincet, at hårene kan trækkes ud uden modstand.

Er IPL Nordlys-behandling smertefuld?

Ved hver lysimpuls føles et svirp som af en elastik og en få sekunder varende prikken i huden. Derefter følger en varmefornemmelse og evt. en kløende fornemmelse, som forsvinder på få minutter. Jo lysere hud, jo mindre vil man mærke. Efter behandlingen er der ingen smerter.

Hvad er de mulige bivirkninger?

Lysenergien har intet med røntgen eller radioaktiv stråling at gøre og er således ikke forbundet med nogen sygdomsrisiko. Af og til ses en midlertidig mørkere farve i huden, og denne kan desværre være stribet svarende til Ellipsens rektangulære lyshoved. Der er en meget lille risiko for overfladiske hudforbrændinger. Skulle sådanne opstå, vil det højest være i form af ”brandvabler”, som heler af sig selv uden ar til følge. Risikoen for forbrænding stiger med hudens pigmenteringsgrad (mørkhed) og solbrændthed.

Forberedelse

Forberedelser til konsultation
3-4 dages gammel hårvækst for at kunne fastslå hårets farve og tykkelse.

Forberedelser til behandlingen
Undgå solbrændthed på behandlingsområderne. Jo lysere huden er i forhold til hårene, jo mere effektiv vil behandlingen være. Sol eller solarieeksposition bør derfor undgås i minimum 3 uger før behandlingen. Barbér behandlingsområderne 24 timer inden behandlingen. Den del af hårene, som sidder uden på huden vil absorbere en del af den lysenergi, som var tiltænkt de underliggende hårrødder og dermed forringe behandlingens effekt, samt give anledning til smerte og en sveden lugt, når de brændes af, med deraf følgende risiko for en mindre lokal forbrænding. Undgå at plukke, voksbehandle eller blege hårene i behandlingsområderne i mindst 6 uger før behandlingen, da det også vil forringe behandlingens effekt.

Forholdsregler efter behandlingen

Man bør undgå soleksponering de første par uger, evt. længere hvis der lige efter behandlingen opstår mørkfarvning af huden. Huden kan med fordel plejes med aloe vera gel og køligt vand efter behandlingen. Er man det mindste i tvivl om den hudreaktion man iagttager, skal man ufortøvet kontakte sin behandler.

Man må gerne anvende make up efter behandlingen.

Vores team