Henrik Ipsen - AROS Privathospital
På AROS er dialog & samarbejde nøgleordene. Vi er her for vores patienter. Henrik Ipsen, sengesygeplejerske

Vi har fokus på varme patienter på AROS

Grunden til at patientens temperatur falder, sker på grund af de kølige omgivelser samt de fysiologiske påvirkninger, som medicin anvendt i forbindelse med bedøvelsen medfører. Risikoen ved at blive "for kold" i forbindelse med operation er bl.a. øget risiko for sårinfektion, nedsat sårheling, længere tid for at vågne op efter bedøvelsen og ubehagelige kulderystelser.

Vi er bevidste herom og handler på dette område!! På AROS varmer vi vores patienter op under operation via varmetæpper der tilsluttes varmt luft. Vi varmer sengen op som patienterne kommer over i efter endt operation og i det hele taget har personalet fokus på dette område under dit besøg.

Vi har på AROS kørt et projekt i sommeren 2013, hvor vi netop har set effekten ved at patienterne holdes varme i forbindelse med operation. I projektet varmede vi en gruppe patienter op forebyggende, altså inden operationen med en varmekittel der tilkobles varmt luft. Projektet og resultatet har vist os igen hvor vigtig det er at have fokus på dette område i forbindelse med operation.

 

Tilbage til Nyheder