Lars Rolighed  - Kirurgi - AROS Privathospital
Lars er en af landets mest dedikerede kirurger inden for operationer på skjoldbruskkirtlen og biskjolbruskkirtlerne Lars Rolighed, Speciallæge i Kirurgi

Lars Rolighed Speciallæge i Kirurgi

Kort om

Lars Rolighed er en af landets mest dedikerede kirurger inden for operationer på skjoldbruskkirtlen og biskjolbruskkirtlerne. Startede med forskning indenfor området allerede som medicinstuderende og har fortsat gennem over 15 år. Forskningsområderne dækker mange aspekter af de forskellige tilstande som ses i kirtlerne på halsen. LR har stor halskirurgisk erfaring med omkring 250 halsoperationer årligt. Lars er forfatter og medforfatter til over 40 originale artikler, han har også bidraget til danske guidelines for behandling af sygdom i biskjoldbruskkirtlerne.

Baggrund og erfaring

Baggrund og erfaring
2004 Lægevidenskabelig Embedseksamen ved Aarhus Universitet
2014 PhD, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
2014 Speciallæge i Kirurgi
2015 Klinisk lektor ved Aarhus Universitet
2016 Overlæge ved Aarhus Universitetshospital

Forskning
Forfatter eller medforfatter til over 40 originale artikler.
Medforfatter til danske guidelines for behandling af sygdom i biskjoldbruskkirtlerne.
Inviteret foredragsholder ved Yale University Hospital, USA 2015.
Over 15 mundtlige og 30 skriftlige præsentationer ved videnskabelige konferencer.
Vejleder og medvejleder for flere ph.d.-studerende og specialestuderende.

Medlemsskaber
DSOHH, Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi
DHHKS, Dansk Hoved-Hals-Kirurgisk Selskab
DKMS, Dansk Knoglemedicinsk Selskab
ESES, European Society of Endocrine Surgeons