Non-toksisk struma

Hyppigste årsag til henvisning er, at patienten mærker en eller flere knuder på halsen med eller uden trykgener. Generne opstår især når man ligger ned.

Udredning og diagnose af struma foregår som regel ved egen læge eller på en medicinsk afdeling med blodprøver, ultralyds undersøgelse, eventuelt en skintigrafi og eventuelt en vævsprøve. Der er vigtigt at få afklaret, om strumaen evt. kan skyldes ondartede forandringer. Det kan som regel afgøres ved en ultralyds undersøgelse, men kræver af og til også en vævsprøve.

Godartet struma kan i visse tilfælde behandles med radioaktivt jod.

Hvis en ondartet diagnose ikke kan udelukkes, eller hvis patienten har gener fra sin struma, kan operation anbefales.

Kirurgisk behandling

Skjoldbruskkirtlen består af en højre og venstre halvdel, som er forbundet med hinanden ved en lille bræmme af skjoldbruskkirtelvæv, der ligger tværs hen over luftrøret.

Hvis patienten kun har knuder på den ene side af skjoldbruskkirtlen, fjerner jeg kun den berørte halvdel af skjoldbruskkirtlen.

Hvis patienten har knuder på begge sider af skjoldbruskkirtlen, vil vi i fællesskab drøfte planen for operationen. Man kan enten:

1) fjerne den mest syge side,

2) fjerne den mest syge side og noget at den anden side, eller

3) fjerne hele skjoldbruskkirtlen.

Ved hver enkelt patient vil planen og anbefalingen drøftes med patienten på baggrund af patientens ønsker og de lægefaglige skøn for bedste behandling med laveste risiko for komplikationer på både kort og lang sigt.

Bedøvelsen

Operationerne foregår i fuld bedøvelse. På Aarhus Speciallægecenter foretages alle bedøvelser af speciallæger i anæstesiologi.

Forløbet efter operationen

Patienterne kan som regel udskrives dagen efter operationen. Ca. to uger efter operationen giver jeg patienterne svar på den mikroskopiske undersøgelse af strumavævet. Samtidig undersøger jeg om alt er vel efter operationen.

Vi anbefaler generelt at tage kontakt til egen læge mhp. kontrol af stofskiftet efter 2 måneder.  Sygemelding skal påregnes nødvendigt i ca. 1-2 uger afhængigt af arbejdets art.

Vores ekspert