Toksisk struma

Forhøjet stofskifte diagnosticeres og behandles som regel på en medicinsk afdeling eller ved egen læge. Behandlingen er oftest medicinsk, men i visse tilfælde kan operation være relevant. Det kan fx være ved overfølsomhed over for medicinen, for mange bivirkninger eller manglende effekt af medicinen, øjensymptomer, trykgener på halsen eller kosmetiske gener.

Da der er flere forskellige årsager til forhøjet stofskifte, vil anbefalingerne om behandling variere fra patient til patient. I tilfælde, hvor operation er den valgte løsning, kan det være muligt at bevare en del af kirtlen. I andre tilfælde kan fjernelse af hele skjoldbruskkirtlen anbefales. Risikofaktorerne varierer også afhængigt af behandlingsmetoden. Der er altid en lille risiko for skade på nerven, der styrer stemmebåndene, hvilket kan føre til hæshed efterfølgende. Derudover indebærer en operation på skjoldbruskkirtlen risikoen for lavt stofskifte efter indgrebet, hvilket kræver daglig indtagelse af stofskiftehormon.

Endelig er der en risiko for beskadigelse af biskjoldbruskkirtlerne, hvilket kan føre til lavt calcium i blodet efter operationen. Afhængigt af den kommende operation vil vi selvfølgelig gennemgå disse risikofaktorer i detaljer.

Kirurgisk behandling

Når patienter har forhøjet stofskifte (Toksisk struma) er planlægningen af operationen ekstra vigtig. Her er det specielt væsentlig, hvorfor patienten har toksisk struma. Skyldes tilstanden et stimulerende antistof (TRAB) vil anbefalingen oftest være, at fjerne hele skjoldbruskkirtlen. Omvendt kan der være tale om enkelte knuder i kirtlen, som producerer for meget stofskiftehormon. I disse tilfælde vil vi oftest anbefale at bevare noget af kirtlen tilbage. Det kan enten være hele den ene side eller noget af den ene side af kirtlen. I hvert enkelt tilfælde vil dette blive aftalt før operationen. Det handler naturligvis om, at vi med operationen skal hindre udvikling af forhøjet stofskifte igen og samtidig forsøge at bevare noget normal kirtelvæv tilbage på halsen, hvis det er teknisk muligt. Der er fordele og ulemper ved de forskellige operationer, som vil blive gennemgået med hver enkelt patient.

Bedøvelsen

Operationerne foregår i fuld bedøvelse, som foretages af speciallæge i anæstesi.

Forløbet efter operationen

Patienterne kan som regel udskrives dagen efter operationen. Ca. to uger efter operationen kan jeg give mine patienter svaret på den mikroskopiske undersøgelse af strumaen. Samtidig undersøger jeg om alt er vel efter operationen.

Vi anbefaler af få målt stofskiftet ved egen læge ca. 2 måneder efter operationen. Ved væsentlig stofskifte problemer før operationen, henvises i stedet til speciallæge i Medicinsk Endokrinologi.

Sygemelding skal påregnes nødvendigt i 1-2 uger afhængigt af arbejdets art.

Vores ekspert