Forstørrede næsemuslinger

Hvad er forstørrede næsemuslinger?
Næsemuslingerne er slimhindeklædte knoglefremspring lokaliseret på sidevæggen i næsehulen på hver side. Særligt de nedre næsemuslinger indeholder svulmelegemer som hele tiden veksler i størrelse. I visse situationer kan de hæve ganske betydeligt og blokere for luftpassagen gennem næsen. Dette ses ofte i forbindelse med betændelsesforandringer af slimhinderne, betegnet rhinitis, så som forkølelse, allergi, overforbrug af næsespray (f.eks. Otrivin og Zymelin) og irritation af næseslimhinderne.

Hos nogle personer er næsemuslingerne kronisk forstørrede. Desuden er det ikke ualmindeligt at personer med en skæv næseskillevæg har en kompensatorisk fortykket nedre næsemusling på den modsatte side af skævheden.

Symptomer ved forstørrede næsemuslinger

Selvom næsetæthed kan forekomme som et banalt symptom, er tilstanden ofte forbundet med betydeligt ubehag hos det enkelte individ, ikke sjældent i en sådan grad at livskvaliteten påvirkes.

Forstørrede næsemuslinger kan reducere luftpassagen gennem det ene eller begge næsebor. De primære symptomer er tæt næse og følelsen af at være tilstoppet. Desuden ses en sammenhæng med bihule- og søvnproblemer samt forstyrrelser i lugtesansen. Idet man tvinges til i højere grad at trække vejret gennem munden, bliver indåndingsluften ikke tilstrækkeligt filtreret, fugtet og opvarmet. Dette kan resultere i gener fra mund, svælg, strube og lunger, særligt pga. udtørring og irritation af slimhinderne.

Undersøgelse for næsetæthed

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næsehulerne, evt. suppleret med blodprøver og allergitests. Hvis du har søvnproblemer eller symptomer fra lungerne, supplerer vi eventuelt med en søvnanalyse samt en undersøgelse af din lungefunktion. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af forstørrede næsemuslinger

Behandlingssucces afhænger i høj grad af, at diagnosen stilles korrekt, og den rigtige behandling iværksættes. Dersom de nedre næsemuslinger skønnes at være hovedårsagen til dine gener, anbefaler vi primært lokalbehandling i form af steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon) og regelmæssige saltvandsskylninger af næsehulerne. Hvis du har allergi bør dette også behandles.

Dersom du ikke opnår tilstrækkelig effekt af denne behandling, kan en operation blive nødvendig. Operation på de nedre næsemuslinger udføres i fuld bedøvelse og foregår gennem næseborene, uden at efterlade synlige ar. Via et lille snit forrest på hver næsemusling reduceres størrelsen af svulmelegemet, og den forreste del af næsemuslingens knoglekerne fjernes. I nogle tilfælde bortklippes den forreste del af næsemuslingen. Derved øges pladsforholdene i næsen og luftpassagen forbedres. Efter operationen anlægges i nogle tilfælde en næsetampon som fjernes dagen efter operationen. Hvis du har fået påvist en skæv næseskillevæg som også skønnes at være af betydning for din næsetæthed, korrigeres denne almindeligvis også. Operationen kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

Dette kan forventes efter operationen

Let blødning og blodtilblandet slim fra et eller begge næsebor kan forekomme i dagene efter operationen. Det er ikke ualmindeligt med lettere smerter og ømhed i næsen de første dage. Benyt evt. milde smertestillende medikamenter (håndkøbsmedicin). Skorper i næsen og næsetæthed er meget almindeligt den første tid efter operationen og forebygges bedst ved hyppige saltvandsskylninger af næsen. Den fulde effekt af operationen indtræder ofte først efter cirka fire uger.

Forholdsregler efter operationen

Skyl næsen med saltvand to til tre gange daglig i fire uger. Dette mindsker skorpedannelsen og giver bedre betingelser for ophelingen. Vejledning om saltvandsskylning udleveres ved udskrivelsen. Sov gerne med hovedet lidt hævet den første uge efter operationen. Undgå tungt fysisk arbejde/sport de første to uger efter operationen samt kontaktsport fire uger efter operationen. Du bør påregne cirka en uges sygemelding, afhængig af dit arbejde.

Kontrol

Der aftales kontrol ved Øre-Næse-Halsklinikken, AROS Privathospital, en til to måneder efter operationen.

Mulige komplikationer

Komplikationer i forbindelse med narkose og operation forekommer sjældent.

Ved kraftigere eller vedvarende blødning kan det blive nødvendigt at indsætte salvetamponer i næseborene, som typisk fjernes igen efter et døgn. Infektion forekommer sjældent og behandles med antibiotika. Skulle komplikationer indtræffe, skal du kontakte AROS Privathospital, skadestue eller vagtlæge.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital.