Priser Mammakirurgi

Priserne er vejledende, da operationerne ofte må individuelt tilpasses. Priserne inkluderer bedøvelse, medicin og efterfølgende kontroller. Eventuel indlæggelse er ikke inkluderet.

Konsultationer & undersøgelser

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation 2.350,- Bedøvelse:
Opfølgende konsultation (ikke kontroller) 1.100,- Bedøvelse:
Udeblivelsesgebyr 500,- Bedøvelse:
Second opinion 3.600,- Bedøvelse:
E-post konsultation max 5 mails 1.950,- Bedøvelse:
Skype/Facetime konsultation 1.950,- Bedøvelse:
Opfølgning på Aros efter Skype/Facetime/E-mail konsultation 1.100,- Bedøvelse:
Telefonkonsultation som opfølgning Skype/Facetime/E-post 600,- Bedøvelse:
Receptudstedelse 275,- Bedøvelse:
Patologisk undersøgelse 1 prøve, efterfølgende 800kr 1.600,- Bedøvelse:
Kontrol inkl. prøvesvar 1.100,- Bedøvelse:
Ultralydsundersøgelse 1.950,- Bedøvelse:
Ultralydsscanning + grovnålsbiopsi Lokal 2.550,- Bedøvelse: Lokal
Blodprøver, podninger, røntgen, MRscanninger mm. efter regning
Se hele prislisten

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.