Snorken og søvnapnø hos børn

Snorken og søvnapnø hos børn - behandling på AROS Privathospital og tilbage til god søvn

Børn kan snorke af og til, uden at dette giver nogen problemer. Nogle børn snorker imidlertid så kraftigt at det kan resultere i forringet søvnkvalitet. Typiske tegn på, at dit barn har søvnproblemer er hyppig, evt. kraftig natlig snorken, pauser i vejrtrækningen (søvnapnø), urolig søvn hvor barnet ”roder rundt” og hyppige opvågninger evt. med gråd. Jo mere udtalte søvnproblemerne er, desto flere gener har dit barn ofte om dagen, f.eks. i form af træthed og uoplagthed, koncentrationsbesvær eller evt. hyperaktivitet. Snorken og søvnapnø skyldes oftest forstørrede mandler og børnepolypper. Desuden disponerer overvægt, astma og allergi, luftvejsinfektioner og passiv rygning i hjemmet til sådanne søvnproblemer.

Hvis dit barn udelukkende snorker, og ikke virker påvirket af dette, anbefaler vi at se tiden an, idet barnet ofte vil vokse sig ud af problemet. Hvis du derimod mistænker at dit barn har gener af sin snorken eller hvis du mistænker at dit barn har søvnapnø, bør du få dit barn undersøgt.

På Øre-Næse-Halsklinikken ved AROS Privathospital, kan vi på baggrund af dine oplysninger og en grundig undersøgelse afgøre, om dit barn har behov for behandling. Idet årsagen til snorken og søvnapnø ofte er store mandler og børnepolypper, indebærer behandlingen som regel en operation, i form af fjernelse af børnepolypperne og fjernelse af mandlerne.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital.

Hvad er børnepolypper (adenoide vegetationer)?

Snorken og polypper hos børn - behandling på AROS Privathospital

Øverst i svælget bag næsen (næsesvælget) findes et område med lymfevæv, som udgør en del af kroppens immunforsvar. Denne funktion aftager gradvis i løbet af barne- og ungdomsårene. Hos nogle børn er lymfevævet forstørret i en sådan grad, at det blokerer næsen, og desuden kan være sæde for kronisk betændelse. Dette betegnes børnepolypper. Typiske symptomer og tegn ved børnepolypper er kronisk tæt næse, ”snotnæse”, nasal stemme, snorken og urolig nattesøvn. Desuden kan børnepolypper bidrage til mellemøreproblemer og øvre luftvejsinfektioner. Årsager til udvikling af børnepolypper omfatter bl.a. tilbagevendende infektioner/forkølelser, tobaksrøg og allergi. Desuden spiller arv formodentlig en rolle.

Undersøgelse for børnepolypper

Ved undersøgelsen gennemgår vi sygdomsforløbet og der foretages en øre-næse- halsundersøgelse. Her vurderes graden af børnepolypper, og der undersøges for bl.a. betændelsesforandringer i næsen, væske i mellemørerne samt mandlernes størrelse og udseende. Ved mistanke om allergi, foretages allergiudredning. På baggrund af dette udarbejdes en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres I nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af jeres ønsker.

Behandling af børnepolypper

Hos nogle børn kan næsespray med binyrebarkhormon i lave doser afhjælpe generne. Antibiotika er som regel uden særlig effekt.

Hvis børnepolypperne giver anledning til kroniske eller hyppigt tilbagevendende gener, kan de fjernes ved en mindre operation (adenotomi), hvor polypvævet skrabes bort fra næsesvælget. Operationen foregår ambulant, i fuld bedøvelse, og varer cirka 15 min.. Allerede under operationen indledes smertebehandlingen, for at reducere smerterne efter opvågningen. Operationen er blandt de hyppigste på børn i Danmark.

Hvis dit barn samtidig har væske i mellemørerne, suppleres operationen evt. med indsætning af dræn i trommehinderne. Har dit barn søvnapnø, er det ofte også nødvendigt med fjernelse af mandlerne i samme seance.

Kontrol

Vi tilbyder en kontrol cirka 3 måneder efter operationen for at vurdere effekten af behandlingen.

Forholdsregler efter operation

Pårørende skal være hos barnet det første døgn, og man skal have en telefon tilgængelig.
Kosten må ikke være for varm eller grov det første døgn efter operationen. Fysisk krævende aktivitet, inklusiv trampolin og svømmehal, skal undgås den første uge efter operationen. Barnet bør blive hjemme fra børnehave/skole i nogle dage.

Almindelige følger af operation

Smerter i svælget, evt. med udstråling til ørerne er almindeligt. Derfor anbefales fast behandling med smertestillende medicin, efter den anvisning I modtager af os. Desuden virker kolde drikke samt is smertelindrende. I takt med at såret heler, aftager smerterne –typisk i løbet af nogle dage. Let, forbigående blødning og blodtilblandet sekret fra næsen kan forekomme i dagene efter operationen. Kvalme og træthed kan forekomme, men aftager typisk hurtigt efter operationen. Desuden kan barnet forekomme noget tæt i næsen i dagene efter operationen. Dette skyldes hævelse af slimhinderne. Enkelte børn kan opleve at stemmen bliver nasal i dage til få uger efter operationen, hvorefter den normaliseres.

Mulige komplikationer

Fjernelse af børnepolypper er en meget tryg og sikker operation. Komplikationer er sjældne, men kan alligevel forekomme.
Tandskader under operationen forekommer sjældent. Blødning forekommer ligeledes sjældent, men er den vigtigste komplikation. Risikoen er størst inden for de første timer efter operationen, hvor barnet observeres på AROS Privathospital. I nogle tilfælde er der behov for en ny operation for at stoppe blødningen.

Sådan skal I forholde jer ved blødning

Let blødning kan som regel stoppes ved at lade barnet sutte på isterninger. Hvis ikke blødningen stopper skal I kontakte AROS Privathospital eller opsøge skadestuen. Kraftigere blødning skal behandles på sygehus.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital.

Vores team