Næsekorrektion (Rhinoplastik) for et mere harmonisk udseende

Næsekorrektion eller rhinoplastik er en delikat operation, men i erfarne hænder er det en operation uden betydende risiko. Principielt skelner man mellem korrektion af den indre næse, typisk ved vejrtrækningsbesvær eller skævhed af næsen, og korrektion af den ydre næse, hvor næsens facon modereres. Ydre næsekorrektion kan udføres på mange forskellige måder afhængigt af næsens facon og den ønskede korrektion. Ønskes blot at få fjernet et "bump" på næseryggen kan det gøres uden ydre ar via snit på næsens inderside.

Skal der ændres på tippen, eller skal næseryggen forhøjes, må man tillige regne med et lille, diskret ar i huden på næseskillevæggens underside i midtlinien. Via denne adgang kan man gøre næsen smallere eller højere, forlænge næsen, og gøre næsetippen mere fin eller sænke eller løfte den. Også næseborenes størrelse kan mindskes, men det kræver et snit i næsefløjenes fold på overgangen til kinden.

Er der kun behov for små formkorrektioner, inkl. opretning af små skævheder, kan de med fordel klares med fedttransplantation eller filler.

Hvem egner sig til at få en næsekorrektion?

Alle som er generet af en afvigende næseform kan have glæde af en næsekorrektion. Det vigtigste at holde sig for øje er, at det i de allerfleste tilfælde giver det mest tilfredsstillende resultat, hvis man nøjes med at moderere næsens facon uden fuldstændigt at ændre næsens karakter. Det er sjældent tilrådeligt og kræver meget nøje overvejelse, hvis man ønsker at lave næsens form og udseende grundlæggende anderledes, idet det i utrolig grad kan ændre et ansigts helhedsudseende.

Er det farligt at få en næsekorrektion?

Hvis blot man ikke sætter for ambitiøse mål og ikke glemmer at prioritere næsens funktion som luftpassage, er en næsekorrektion en fredsommelig operation uden betydende risiko. De almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning forekommer, men ordner sig af sig selv. Betændelse indtræffer uhyre sjældent og kan klares med antibiotikabehandling. En undtagelse er dog, hvis man anvender implantater, idet det øger infektionsrisikoen.

Gør det ondt at få foretaget en næsekorrektion?

Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse, men mindre korrektioner af næsetippen alene kan med fordel udføres i lokalbedøvelse. Smerterne efter operationen er ofte mindre end forventet af patienterne og klares sædvanligvist med almindeligt smertestillende.

Hvordan udføres operationen?

Det eneste ar i huden er placeret på tværs på det smalle stykke hud imellem næseborene, resten af arrene er indvendigt i næsen, med mindre man også ønsker næsefløjene mindsket. Arret er således i praksis usynligt med mindre man lægger hovedet bag over. Det er meget forskelligt hvad der foretages ved en næseoperation, idet metodevalget afhænger af hvad problemet er. Under alle omstændigheder foretages der en ommodellering af næsen, typisk med afmejsling af overskydende knogle og brusk på næseryggen, men også tit med opbygning af fx næsetippen ved tilskæring og modellering af bruskskelettet. Ved operationens afslutning vil næseborene evt. blive foret med vaselinegaze i 3 dage, og næseryggen beskyttes oftest med en lille gipsskinne i en uges tid. Udvendige tråde fjernes efter 5 dage.

Hvordan ser man ud bagefter?

Umiddelbart er næsen og omgivelserne hævet og misfarvet. Men du vil allerede efter få dage kunne se resultatet og glæde dig over en mere æstetisk næsefacon, om end det endelige resultat først kan bedømmes flere måneder senere, når hævelsen er helt forsvundet. Det er især næsetippen, som er lang tid om at afhæve.

En korrekt udført og tilpas moderat korrektion af en næse med oplagt korrektionsbehov vil altid være til stor tilfredshed for patienten, specielt når man tager i betragtning hvor synlig en næse er i ansigtet. Resultatet er varigt eftersom korrektionen altid består i ændring af næsens faste skelet.