Næsereduktion - operation for næseryg, tip, fløje og længde

Den hyppigste årsag til at ønske sin næse korrigeret er, at næsen er for dominerende i ansigtet. Det kan skyldes næsen som helhed eller et "bump" på næseryggen eller en klumpet næsetip eller meget brede næsebor. Af og til går det dog op for patienten ved forundersøgelsen, at det i virkeligheden fx bare er underkæben, som er for lille snarere end næsen, der er for stor, eller det er tippen, som er for udefineret og ikke næseryggen, som er for prominerende. Næseryg og tip kan kun mindskes ved at tage noget af næseskelettet, enten den knoglede del øverst på næseryggen eller den bruskede del i tippen. Samtidig skal der altid foretages en omplacering af det resterende knogle- eller bruskskelet for at slutformen skal blive god.

På næseryggen indebærer det, at man må udføre et kontrolleret brud på den knoglede næserygs sider for at næseryggen ikke skal blive for bred. På tippen er den bedste og sikreste teknik at forme og stabilisere bruskskelettet med suturer (tråde), men til tider er det nødvendigt med indsættelse af et lille brusktransplantat, typisk taget fra næseskillevæggen. En vigtig, men ofte overset faktor i vurderingen af hvor meget der kan opnås, er næsehudens tykkelse, der er meget varierende fra person til person. Mindskning af næseborene kan kun opnås ved skære en lille strimmel hud ud af næsefløjene. Her foretages således en reduktion af huden, ikke af næseskelettet.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

1-3 timer

Forberedelse
Forberedelse

næsehårsklipning

Bedøvelse
Bedøvelse

fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

1 dag, evt. ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

5-8 dage, ingen hård sport i 1 md.

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvordan foregår operationen?

Operation på næseryggens knoglede del vil altid foregå i fuld bedøvelse og under minimum et halvt døgns indlæggelse pga. mulighed for blødning til svælget lige efter operationen. Er det kun næsetippen, som skal ændres kan operationen udføres i lokal bedøvelse og kræver ikke indlæggelse. Hvis det alene er næseryggen, som skal sænkes eller afsmalnes, kan operationen udføres via næsens inderside, hvis ikke næseborene er meget små. Dermed undgår man helt ydre ar.

Skal tippen ændres, er det nødvendigt med adgang via næseskillevæggens underside, så man her får et lille ar på det smalleste sted. Næsefløjene kan kun mindskes via et snit langs deres ydersider i folden på overgangen til kinden. Mindskning af næsefløjene skal man derfor kun foretage, hvis der er en oplagt grund til det, da man ikke kan udelukke at arrene blive synlige set fra siden.