Rynker, folder og hulheder - behandling med Botox eller filler

Ansigtsfolder og rynker kommer med alderen, men kan have forskellig årsag. De er naturligvis lige generende uanset årsag, men i forhold til behandlingsmulighederne er det hensigtsmæssigt at dele dem op i: 

  • dynamiske, dvs. forårsaget af (overdreven) muskelaktivitet og statiske, dvs. forårsaget af hud og underhuds gradvise svækkelse og nedsynken (kan dog også ske hurtigere i forbindelse med større vægttab). 
  • Desuden kan der med alderen eller pga. sygdom opstå uønskede, statiske hulheder i ansigtet, fx omkring øjnene.
  • Disse hulheder hidrører fra ændringer i fedtlaget under huden.

Dynamiske ansigtsfolder

Bistre panderynker og overdrevne smilerynker kan ødelægge ens ansigtsudtryk, og begge dele skyldes typisk overdreven brug af den mimiske muskulatur. Hos nogle afstedkommer det kroniske furer i huden, og hos andre kan det være årsag til spændingshovedpine i panden. Med Botox er det muligt at mindske disse uønskede folder og mildne det "forkerte" ansigtsudtryk uden operation og uden ar. Eventuelle bestående rynker, som er for dominerende, efter at den mimiske muskulatur er blevet dæmpet med Botox, kan fjernes med Restylan eller laserbehandling, se under "statiske ansigtsfolder" og "laserbehandling".

Botox, hvad er det?

Botox er et bakteriefremstillet, oprenset toxin. I store doser er det en gift, i små doser har det i mange år været anvendt som medicin til behandling af skelen, ukontrolleret øjenblinkning og andre "ansigtstics". Siden 1989 har det i USA været anvendt til behandling af ansigtsrynker. Derfra har behandlingen spredt sig til Europa via Frankrig og England.

Hvad kan behandles med Botox?

I kosmetisk øjemed anvendes Botox primært mod panderynker og "kragefødder" ud for øjnene. Det udgør her et alternativ til kirurgisk behandling med ansigts- eller pandeløftning, og det er et glimrende supplement til laserbehandling. Botox kan også i udvalgte tilfælde anvendes mod rynker på overlæben, dyb hagefure, muskulært betinget ansigtsasymmetri og halsfolder. Endelig finder Botox anvendelse mod hyperhidrose (overdreven svedtendens) i armhuler eller hænder. Er problemet overdreven armsved vil vi dog altid anbefales svedkirtelsugning eller svedkirteloperation som første valg, se under "armsved".

Hvordan behandles med Botox?

Botox sprøjtes i ekstremt små doser præcist ind i de små mimiske muskler lige under huden, som er årsag til problemet. Dermed ophæves eller dæmpes disse musklers aktivitet. Selve behandlingen varer en halv times tid. Behandlingsresultatet, hvor længe varer det? Virkningen af Botoxbehandlingen indsætter i løbet af et par dage og er maksimal efter et par uger. Efter første indsprøjtning aftager effekten efter 3 måneder. Når dette sker, og de uønskede rynker begynder at dukke op igen, gentages behandlingen. Efter anden behandling er effekten længerevarende, typisk 6 måneder, og efter en tredje behandling kan effekten vare ca. 1 år. Den stadig længere varende behandlingseffekt skyldes dels at musklerne bliver stadig mere svækkede, dels at tilbøjeligheden til at frembringe de uønskede rynker ikke kommer igen i samme takt som evnen.

Forholdsregler efter behandlingen

Hvis man er behandlet omkring øjnene, skal man ikke lægge sig med hovedet vandret de første 3 timer for at undgå uønsket påvirkning af øjenlågene. Ellers er der ingen forholdsregler.

Hvad er de mulige bivirkninger?

Alle de mulige bivirkninger er midlertidige. De hyppigste bivirkninger er relateret til den lokale indsprøjtning. Indsprøjtningen foretages med en ultratynd nål få millimeter under huden. Man kan føle en lille, kortvarig smerte når nålen føres ind i huden og måske en spændingsfornemmelse ved selve indsprøjtningen. Stikket medfører desuden en lille risiko for kortvarig lokal misfarvning pga. blødning i huden, og i timerne efter behandlingen kan der være lidt lokal rødme og hævelse pga. manipulationen. I sjældne tilfælde (ca. 1%) kan der i de første uger efter behandlingen optræde en let nedsænkning af enten det øvre eller det nedre øjenlåg. I de fleste tilfælde er nedsænkningen så diskret, at man ikke selv bemærker det. Der er desuden fra et behandlingscenter rapporteret om en patient, som fik dobbeltsyn i 3 uger.

Statiske ansigtsfolder

  • Kan udfyldes med Restylane / Perlane eller kan behandles med laser eller peeling
  • Statiske ansigtshulheder kan udfyldes med SubQ eller fedtransplantation

Hvad er Restylane/Perlane?

Restylane/Perlane er en filler(link skal indsættes), som består af langkædet hyaluronsyre, som er kroppens eget bindemiddel imellem cellerne. Det er fremstillet ved hjælp af gensplejsede bakterier og giver således som "krops-eget" stof ikke anledning til allergiske reaktioner og er fuldstændigt ugiftigt. Forskellen imellem Restylane og Perlane er molekylstørrelsen. Perlane består af større molekyler og kan derfor ikke lægges ind i de finere rynker pga. øget risiko for et "klumpet" resultat. Til gengæld holder Perlane længere.

Hvad kan man lave med Restylane/Perlane?

Restylane/Perlane anvendes til at udfylde folder og større rynker i ansigtet. Restylane/Perlane er mest velegnet til statiske folder, typisk folderne mellem kind og mund. På den måde kan man kamuflere behovet for en ansigtsløftning i mange år. Finere rynker skal behandles med laser, og dynamiske rynker, såsom smilerynker og rynker mellem øjnene, behandles bedst med Botox.

Hvordan foregår behandlingen?

Restylane/Perlane injiceres ind i læderhuden med en tynd nål (insulinnål) på en sprøjte. Perlane lægges lidt dybere, så man er sikker på at den grovere struktur ikke er følelig igennem huden.

Hvor længe tager en behandling, og gør det ondt?

Der er ingen forberedelser til behandlingen og selve behandlingen varer sjældent mere end en halv time. Den foregår oftest problemfrit uden lokalbedøvelse, men det er naturligvis muligt at få det gjort i lokalbedøvelse. Stiksmerten ophører lige så snart nålen tages ud. Efter behandlingen er der ingen smerte, kun let ømhed. Den eneste forholdsregel efter behandlingen er at undgå at smøre tyk makeup på de behandlede områder det første døgn, idet tilstopning af indstikssteder kan medføre hudinfektion.

Hvor længe holder behandlingen?

Varigheden af den enkelte Restylane-behandling er meget individuel og afhænger af faktorer som hudens kvalitet, den lokale blodforsyning og aktivitetsniveau i den lokale ansigtsmuskulatur. Gennemsnitligt viser undersøgelser at man kan regne med, at effekten består i 1½ år. Restylane/Perlane-behandling er derfor ikke en éngangsbehandling, men skal påregnes suppleret op knap én gang årligt.

Er der bivirkninger ved Restylanebehandling?

Bivirkninger er få og kortvarige. Den værste (og yderst sjældne) er betændelse, som kan medføre et forringet behandlingsresultat. Umiddelbart efter behandlingen er huden lidt rød, og man kan på nært hold måske erkende de små stikmærker. I sjældne tilfælde kan rødmen trække ud over flere dage. Der kan optræde lokal hævelse. Evt. hævelse vil fortage sig i løbet af få dage. I sjældne tilfælde kan der opstå lokale "blå mærker". Disse vil blegne i løbet af et par uger.

Hvornår foretrækkes laserbehandling eller peeling?

Er problemet multiple rynker og skjolder i ansigtet, typisk omkring munden er bedste behandlingsvalg laserbehandling, enten CO2-laserbehandling, Ellipse photorejuvenation eller peeling. Som et led i vores speciallægesamarbejde er det hovedsageligt Hud- & Laserklinikken som forestår disse behandlinger. Mindre rynkebehandlinger givet som supplement til fx en ansigtsløftning udfører vi dog gerne selv.
Det er kun rynker i ansigtet, som kan behandles med laser. Rynker på krop og hænder behandles som hulheder i ansigt med SubQ, Macrolane eller fedttransplantation, se nedenstående.

Statiske hulheder kræver opfyldning med SubQ eller fedt

Det er kun skarpe rynker og folder i ansigtet, der kan afhjælpes med Restylane /Perlane eller laser/peeling. Er problemet regulært substanstab under huden, enten pga. aldersforandringer eller sygdom, er behandlingen enten SubQ, en tykkere form af Restylane, eller Fedttransplantation.
SubQ eller Fedttransplantation kan være en god behandling, hvis du har et "hult" ansigt, fx hulheder under nedre øjenlåg. Hulhederne kan være symmetriske eller helt lokale. I alle tilfælde kan de to behandlingsmuligheder udfylde eller ophæve hulheder i ansigtet. Fedttransplantation kan også anvendes til læbeforstørrelse, hvis man kan acceptere risikoen for en vis ujævnhed. SubQ og Fedttransplantation er også muligheder til forøgelse af kindbenenes eller hagepartiets prominens som et alternativ til implantater.

Fedttransplantation eller SubQ - hvad skal man vælge?

SubQ har som de andre former for Restylane en temporær varighed, men ingen bivirkninger og kan "påfyldes" så mange gange det skal være. Der er således "fuld fortrydelsesret" ved behandling med SubQ. Er den opnåede effekt på ansigtet alligevel ikke den ønskede, vil effekten fortage sig efter et års tid. Transplanteret fedt vil som levende væv ikke bare forsvinde igen, hvorfor man bør være meget sikker på at man virkelig ønsker øget fylde, der hvor det placeres. Det er derfor en meget fornuftig tilgang først at behandle med SubQ og vurdere effekten heraf inden man beslutter sig for fedttransplantation.
Fedtet til transplantationen tages oftest fra lårene eller knæene. Det udhentes med forsigtighed og centrifugeres, således at man udskiller de levende fedtceller til transplantationen.

Hvilke risici er forbundet med behandlingerne?

Fedttransplantation er en meget fredsommelig kosmetisk operation. Den eneste realistiske risiko ved fedttransplantation såvel som ved SubQ er, at resultatet ikke bliver helt jævnt. Det er vel sagtens også ganske forståeligt, når man betænker hvor små konturvariationer, man er i stand til at bemærke i et ansigt. Synlige ujævnheder kan sædvanligvis korrigeres ved en lille supplerende sugning.

Hvordan foregår behandlingen?

Operationerne foregår ambulant i lokalbedøvelse. I efterforløbet er der snarere ømhed af de behandlede områder end egentlige smerter. Men der vil altid være hævelse og typisk også misfarvninger. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en til to uger (varer længst ved fedttransplantation), misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. De kan dækkes med makeup, og her kan vores kosmetolog være behjælpelig med vejledning og præparater.