Fedttransplantation i ansigtet - udfyld hulheder med eget fedt

Fedttransplatation ansigt - AROS privathospital aarhus

Ansigtsfylden er vigtig for ansigtsudtrykket. Både for meget (se fedtsugning >) og for lidt fylde i ansigtet kan være negativt for udseendet. For lidt fylde behandles i vid udstrækning med filler, og det kan være fint ved mindre fyldemangler. Men ved behov for større øgning af fylden giver filler altid et kunstigt udseende og kan desuden afstedkomme uønskede blivende vævsforandringer i underhuden. Transplantation af eget fedt er heller ikke uden risiko og bør kun udføres af erfarne plastikkirurger. Største risici er overfylde og deraf følgende ujævnheder. Men modsat store mængder filler giver det aldrig stivhed i ansigtet og har oven i købet en vis regenerativ effekt på ansigtsvævet og huden. Fx kan fedttransplantation blødgøre huden i forbrændingsar.

Behovet for fyldetilførsel i ansigtet optræder typisk omkring øjnene, på kindben og i tindinger. Men for nogle mennesker er det den generelle fedtfylde i ansigtet som helhed, der ”smuldrer”. Fyldemangel, lokalt eller i ansigtet som helhed kan korrigeres på enkel, pålidelig vis med fedttransplantation. Teknikken giver fremragende resultater ved både ældre og yngre personer. Ved ældre personer kan det også give bedre udfyldning af overskydende, løs hud, men i så fald opnås ofte det bedste resultat ved en kombination af fedttransplantation og ansigtsløftning.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

45-75 min

Forberedelse
Forberedelse

Ingen

Bedøvelse
Bedøvelse

Lokal evt. fuld

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

Ingen

Restitutionstid
Restitutionstid

Afhængig af behandlingszone

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Enkel og fredelig operation

Fedttransplantation i ansigtet er en meget fredsommelig kosmetisk operation. Operationerne foregår ambulant i lokalbedøvelse evt. suppleret med kirurgisk rus. Fedtvævet udhentes med en skånsom fedtsugningsteknik et egnet sted på kroppen. Fedtvævet forarbejdes ved centrifugering og efterfølgende findeling, inden det indføres via meget små(<1 mm) hudpunkturer, som er helt usynlige, så snart rødmen er væk. Fedtvævet placeres jævnt fordelt i bittesmå dråber dybt i underhuden helt ned på knogleniveau.

Efter behandlingen

I efterforløbet er der en let ømhed og typisk en del hævelse af de behandlede områder. Evt. også små misfarvninger. Hævelsen aftager klart allerede efter en uge, men da der også sker et 30-50% henfald af de transplanterede fedtceller, er det dels nødvendigt at overfylde lidt, dels kan man ikke vurdere det endelige resultat før efter et par måneder. De fedtceller, der overlever, vil til gengæld leve videre, der hvor de er flyttet hen, ganske som hår, der transplanteres.

Evt. bivirkninger

Den eneste realistiske risiko af en fedttransplantation i ansigtet er overfyldning eller at resultatet ikke bliver helt jævnt. Derfor skal fedttransplantation altid udføres med varsomhed, og man skal derfor også påregne at der kan blive behov for en mindre supplerende fedttransplantation for at opnå det bedst mulige resultat og undgå overfylde eller ujævnheder.

Vores team