Ansigtsløft- opnå et mere harmonisk udseende

Mange kender og accepterer det gamle ordsprog: ”ansigtet er sjælens spejl”. Men med alderen må man erkende, at det passer dårligere og dårligere. Selv om man indvendigt føler sig frisk og af samme sind som tidligere i livet, må man sande at det indre billede ikke længere harmonerer med det ansigt, man ser i spejlet. Ikke blot kan man selv se at ansigtstrækkene ældes, men man må også høre på spørgsmål fra andre om hvorfor man dog altid ser så træt ud, eller man får ligefrem at vide at man er kommet til at se så bister ud.

Det er i eliminationen af sådanne forskelle mellem ydre udseende og eget selvbillede, at et ansigtsløft kan give et væsentligt bidrag til en større livskvalitet. I de klassiske tilfælde er det et spørgsmål om at få flyttet ansigtstrækkene tilbage til hvor de kom fra i en yngre alder. I andre tilfælde kan det mere være spørgsmål om at få rådet bod på sol- og rygeskader i huden i form af rynker og pletter. Også fedtfylden og dens fordeling ændrer sig med alderen, og forbedring af ansigtsfylden med liposuction og/eller fedttransplantation er i dag en integreret del af ansigtskirurgien.

Men en af plastikkirurger traditionelt overset komponent er aldersforandringer i ansigtsskelettet. Ansigtsskelettet ændrer sig nemlig meget med alderen, og disse forandringer kan i høj grad ”skubbe til” udviklingen af negative ændringer i ansigtstrækkene, især hvis man har medfødte uheldige proportioner i ansigtsskelettet.

Alt i alt er det temmelig komplext og individuelt, hvad der gør, at man føler sig anderledes indvendig end den person, som man ser i spejlet. Og det kræver en stadig større ekspertise at kunne tilbyde den optimale behandling. På Plastikkirurgisk Center kan vi i samarbejde med Kæbekirurgisk Klinik og Kosmetisk Hud- og Laserklinik tilbyde hele behandlingspaletten  - se også vores ansigtsguide her >

Forskellige ansigtsløft hos Plastikkirurgisk Center

For at være tidssvarende kvalificeret i sit behandlingsrepertoire bør plastikkirurgen ved et ansigtsløft kunne tilbyde:

 • Pandeløft med kikkertteknik eller sænkning af hårgrænse
 • Supplerende korrektion af øvre øjenlåg
 • Mellemansigtsløft eller korrektion af nedre øjenlåg
 • Næsekorrektion
 • Nedre ansigts- og halsløft med SMAS-plastik eller SMAS-plikatur og halsplastik
 • MACS-ansigtsløft af mellem- og underansigt ved tunge kindposer, og kun et mndre hudoverskud
 • Fedtsugning af kinder og hals
 • Udfyldning af fordybninger på øjenlåg, kinder og kæbeparti med SubQ (naturens eget fyldstof) eller fedttransplantation
 • Udfyldning af ansigtsrynker og folder med Restylane (naturens eget fyldstof)
 • Læbeforstørrelse med Perlane (naturens eget fyldstof) eller fedttransplantation
 • Løft af overlæbe
 • Mundvigsløft
 • Botox til dæmpning af uønsket mimik og deraf følgende ansigtsfolder, typisk rynkerne imellem øjenbrynene og smilerynkerne

Det er en fordel at man også har adgang til kompletterende:

 • Laserbehandling af rynket, solskadet hud, misfarvninger ("pletter") og karsprængninger
 • Kæbekirurgi til korrektion af ansigtsproportioner fx vigende hage, indfaldne kindben, inkl. implantater

Er patienten i en højere risikoklasse eller vægter patienten minimal risiko og omkostning mere end den opnåelige effekt eller den maksimale diskretion mht. arrenes placering, bør man kunne tilbyde:

 • Direkte øjenbrynsløft
 • Miniansigtsløft
 • Direkte halsløft
 • Direkte opstramning af kind-mund folder

Internationalt er der naturligvis flere forskellige "skoler", som lægger vægt på forskellige finesser, men grundlæggende er der enighed om, at man optimalt skal kunne beherske ovenstående repertoire i forbindelse med et ansigtsløft. Her i landet er der dog stadig mange, som kun behersker det klassiske ansigtsløft, der i realiteten blot svarer til et løft af nedre ansigt og hals.

Behandling efter dine ønsker og behov

På Plastikkirurgisk Center begynder vi altid med at få fastslået dine ønsker og behov ved en grundig udspørgen vejledt af digitale fotos. Derefter gennemfører vi en analyse af dit ansigt og dets proportioner, før vi informerer om de behandlingsmuligheder, som er aktuelle i dit tilfælde.

En vigtig del af vores information er en gennemgang af risici ved de forskellige operationsmuligheder. Vi lægger altid vægt på at minimere risici ved vores kosmetiske behandlinger, men vi kan naturligvis ikke eliminere dem helt, og der vil altid være forskelle i risikoprofiler, som du nødvendigvis må tage stilling til, når du træffer dit behandlingsvalg.

Er der behov for laserbehandling af slidt hud eller kæbekirurgi til ændringer på ansigtets grundform og -proportioner, kan vi på AROS Privathospital trække på vores dygtige kolleger, se venligst under Kosmetisk Hud- & Laserklinik og Kæbekirurgisk Center.

Hvem egner sig til at få et ansigtsløft?

Alle, som har oplevet et markant skred i ansigtstrækkene i negativ retning med tunge træk, dybe folder, uønskede fedtpuder og løs hud, kan have glæde af et ansigtsløft. Men eftersom det er relativt store og omkostningsfulde operationer, søger vi altid andre løsninger for vores patienter med kun små forandringer for derved at udskyde et ansigtsløft til det tidspunkt, hvor udbytte og omkostninger står mål med hinanden.

Om du skal have lavet et ansigtsløft er naturligvis en beslutning, hvor du selv har den største indflydelse. Vi forbeholder os dog altid ret til at afvise at operere, hvis vi ikke finder, at der er udsigt til et tilstrækkeligt stort udbytte, og vi vil ikke lave større ansigtsløft på patienter, som ikke magter at holde mindst 4 ugers rygepause forud for operationen pga. den urimeligt forøgede komplikationsrisiko.

Er det farligt at få et ansigtsløft?

Ingen kirurg kan hævde at han kan operere uden at der er en risiko, og ingen kirurg kan ærligt påstå, at han aldrig har haft en komplikation. Der er dog nogle komplikationer, som man for alt i verden vil undgå (de alvorlige), og der er det rart at vide med sig selv, at man har undgået sådanne inden for de enkelte operationstyper. De vigtigste faktorer for at undgå alvorlige komplikationer er at patienten er ærlig om sin helbredstilstand, at kirurgen ikke indlader sig på en uforholdsmæssig stor risiko i sit operationsvalg i forhold til patientens individuelle risikoprofil, at kirurgen er veltrænet og udviser omhu i de kritiske faser af operationen, og endelig at patienten overholder de anviste regimer efter operationen.

De forskellige operationer inden for "ansigtsløft" har meget forskellig risikoprofil, og for de relevante operationer vil de blive gennemgået enkeltvis for dig inden du træffer dit valg. Det er især den "store" operation, løft af nedre ansigt og hals, hvor der er en særlig risiko for huddød og nerveskader, som man bliver nødt til at forholde sig til. Hvis man ellers er ærlig om sit helbred og sine rygevaner, og hvis man blot ikke sætter for ambitiøse mål, så er ansigtsløft i øvrigt kun forbundet med de almindelige kirurgiske komplikationer såsom blødning, som kan kræve en mindre reoperation, og betændelse, som indtræffer uhyre sjældent og kan klares med antibiotikabehandling. En undtagelse er dog, hvis man anvender implantater, idet det øger infektionsrisikoen.

Gør det ondt at få foretaget et ansigtsløft?

Større ansigtsløft udfører vi oftest i en særlig form for fuld bedøvelse under overvågning af en narkoselæge, så du enten sover eller er i så afslappet tilstand, at du ikke mærker eller husker, hvad der foregår under operationen. Mindre ansigtskorrektioner kan med fordel udføres i lokalbedøvelse.

Smerterne efter operationen er ofte mindre end forventet af patienterne og klares sædvanligvist med almindeligt smertestillende. Ved behov får du naturligvis udleveret relevant smertestillende behandling fra Centeret.

Hvordan udføres de forskellige operationer inden for ansigtsløft?

Pandeløft udføres enten med kikkertteknik via små snit bag hårgrænsen eller ved et snit i selve hårgrænsen, hvis denne ønskes sænket.

Mellemansigtsløft foretages via snit lige under de nedre øjenvipper forlænget 1½ cm ud ved ydre øjenlågsside.

Ved nedre ansigts- og halsløft lægges snittene i folderne foran og bag ørerne fortsættende ud i håret eller i hårgrænsen. Ofte suppleret med lille snit i folden under hagen. Arrene her bliver sædvanligvis usynlige, på nær for det trænede øje.

Et MACS-ansigtsløft af mellem- og underansigt udføres via meget små hudsnit, kun lagt foran ørerne. Ved operationens afslutning vil man blive udstyret med dræn og forbinding afhængigt af den valgte operationsprocedure. Trådene fjernes 5. dag. Ønsker du hurtigere lindring, hurtigere opløsning af misfarvninger eller hurtigere afhævning i de behandlede områder, kan vi anbefale efterbehandling ved vores massør i efterforløbet.

Hvordan ser man ud efter et ansigtsløft?

Umiddelbart er ansigtet, øjenpartiet og halsen hævet og misfarvet. Det kulminerer omkring tredje dag, og allerede efter en uge vil du kunne glæde dig over de foryngede ansigtstræk. Efter to uger vil du kunne færdes almindeligt socialt uden at vække opsigt, hvis de sidste misfarvninger dækkes med ansigtscreme. Det endelige resultat kan dog først bedømmes to-tre måneder senere, når hævelsen er helt forsvundet. Det er især halsen, som er lang tid om at afhæve, og det er her, at massage har den største effekt. Vores kosmetologklinik kan desuden være behjælpelig med camouflerende makeup efter et ansigtsløft, der så tidligt som muligt gør operationen ”usynlig”, samt med vejledning om opfølgende kosmetologisk behandling.

En velindiceret og korrekt udført ansigtsløft vil altid kunne demonstrere særdeles tydelige forbedringer i ansigtstrækkene på fotos taget efter operationen og sammenlignet med fotoene før operationen. Møder patienten med de rette forventninger til hvad der kan opnås (hvilket i for en stor del er kirurgens ansvar at sikre), er resultatet af ansigtsløftninger derfor oftest til stor tilfredshed for patienten.

Resultatet varer lige som vi selv ikke evigt. Det er ligesom ældelse i øvrigt meget individuelt hvor længe resultatet holder, og det afhænger også af de valgte operationsmetoder. En tommelfingerregel er dog, at det tager mindst 10 år før at ansigtstrækkene er sunket tilbage til udgangspunktet. Dette gælder også for laserbehandlinger, mens forandringer på ansigtsskelettet kan forventes at holde meget længere eller livslangt.

Hvor gammel skal man være?

Kan man få lavet flere ansigtsløft, og hvor gammel skal man være?
Ansigtsløft standser ikke den naturlige aldring, men de skruer uret mange år tilbage. Et ansigtsløft kan gentages, og resultatet af ansigtsløft nr. 2 er oven i købet ofte længere varende end den første. Men det er yderst sjældent, at man har glæde af at få gjort det mere end to gange, hvorfor man altid skal være påpasselig med ikke at få det første ansigtsløft udført, før der er et regulært behov, som ikke kan tilgodeses med mindre indgribende plastikkirurgiske teknikker såsom laser, Restylan, Botox og fedtsugning.

Som en tommelfingerregel skal man sjældent have foretaget et ansigtsløft, før man har rundet de 50 år. Dog kan pandeløft være indiceret allerede i 40 års alderen, og det mere begrænsede MACS-ansigtsløft kan også komme i betragtning tidligere.

Skeletforandringer har stor andel i de typiske aldersforandringer

Plastikkirurger anskuer traditionelt ansigtets aldersforandringer som alene forårsaget af skader i huden og nedsynkning af underliggende bløddele (fedt-, sene- og muskelvæv).

Dermed overser man en meget vigtig komponent, nemlig de forandringer, der sker i ansigtsskelettet. Artiklen Changes in the Facial Skeleton With Aging: Implications and Clinical Applications in Facial Rejuvenation dokumenterer, at ansigtets skelet om modelleres hele livet og at skeletforandringer har stor andel i de typiske aldersforandringer, man ser i ansigtstrækkene.

Oftest er det et samspil af forandringer i skelet og bløddelsvæv, der belaster nogen med udvikling af uheldige ansigtstræk, og så bør man kunne tilbyde den tilsvarende rette behandling. Det er derfor, at vi på AROS har et tæt samarbejde imellem plastikkirurger og kæbekirurger, så vi altid kan tilbyde den optimale behandling.

Læs hele artiklen her >

Vores team