Overlæbe- og mundvigsløft

Om overlæbeløft
Med alderen synker overlæben og mundvigene, fordi længden af hudstykket imellem næsens underside og overlæben vokser. Klassisk ses det som en stadig smallere overlæbe og stadig surere mundvige. Det er årsagen til at når man som yngre smiler, er det overtænderne, der bliver synlige. Når man bliver ældre er det undertænderne. Samtidigt bliver overlæben fladere og smallere. Også underlæben kan være meget smal. Det kan klares med en læbeforstørrelsesoperation.


Er du en af dem, hvor hudpartiet imellem næsen og overlæben er blevet så bredt, at læben hænger ned over dine fortænder, samtidigt med at overlæben er blevet meget smal, fordi den er ”rullet ind i munden”, kan et overlæbeløft afhjælpe dit problem. Ved et overlæbeløft reduceres hudlængden oven for overlæben, og overlæben løftes op, så både den og overtænderne kommer frem fra deres skjul. 

Er dit problem alene læbernes størrelse, er løsningen naturligvis en filler eller fedttransplantation,  se Læbeforstørrelse.

Om mundvigsløft
Det er også en typisk aldersforandring omkring munden, at mundvigene synker, og mundens kontur antaget en mere og mere sur (konvex)form, hvilket dels giver et trist, forgræmmet udseende. Nedsynkningen af mundvigene eller af huden ud for mundvigene, kan også medføre, at din hud ud for mundvigene bliver stadig mere irriteret af fugtopsamling i den stadig dybere mundvigsfure. Det kan føre til hudeksem eller endda småsår i de altid fugtige mundvige.

I så fald kan et mundvigsløft både ændre dit udseende i en positiv retning og fjerne problemerne med de fugtige mundvige. Er dit problem alene en mindre fure ud for mundvigene, er løsningen naturligvis en filler. Er det dine kinder som helhed, der er sunket, er den bedste løsning et fuldt nedre ansigtsløft.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

½-1 time

Forberedelse
Forberedelse

ingen

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

5 dage

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvordan udføres operationen?

Operationerne er lidt delikate at udføre. Overlæbeløftet er enklest at udføre. Enten skæres en forud fastlagt bræmme overskydende hud væk oven for læberanden. Det giver maximal læbeforstørrelse og kontrol over læbens form. Det kaldes et direkte overlæbeløft. Men oftest kan overlæben med fordel løftes indirekte, dvs. via et snit langs næsens underside. Det kritiske er ved begge metoder den præcise placering af arrene og den optimale formning af læbe og mundvige. Det uforudsigelige er hvor usynlige arrene vil blive, og bliver arrene relativt synlige er det mere iøjnefaldende, hvis de er placeret i læberanden end hvis de sidder i skygge under næsen.

Mundvigsløftet kan udføres for sig selv eller i kombination med et læbeløft. Det er mere delikat og teknisk sværere at udføre. Hvis det ønskes, kan mundens bredde samtidigt øges en smule. De resulterende ar i mundvigene er sværere at passe i efterforløbet pga. den store bevægelighed af læberne og det fugtige miljø i mundvigene.

De to operationer kan ofte med fordel kombineres.

Operationerne anbefales gjort ambulant i lokal bedøvelse, evt. suppleret med en afslappende kirurgisk rus. 

Hvordan er efterforløbet?

I efterforløbet er der snarere ømhed og føleforstyrrelse af huden omkring arrene end egentlige smerter. Der vil desuden altid opstå markant hævelse og evt. også misfarvninger. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, men er først helt væk efter ½ år, mens misfarvninger klinger helt af i løbet af 2-3 uger. De kan dækkes med makeup. Ømhed og føleforstyrrelser tager flere måneder om at fortage sig helt. Er arrene placeret i læberand eller mundvige, er det yderst vigtigt med den korrekte pleje i efterforløbet.

 

Hvilke risici er der forbundet med operationen?

Et overlæbeløft og et mundvigsløft har en lav risiko for infektion og blodsamling. Følesansen normaliseres næsten altid fuldt ud. Der er faktisk kun én betydende risiko, nemlig at de resulterende ar bliver for synlige. Kvinder vil dog altid kunne dække ar i læberanden med en almindelig læbestift.