En høj pande og hårgrænse – hvad er behandlingsmulighederne?

En høj pande med en vigende hårgrænse er uønsket, og især for kvinder kan den også være uønsket iøjnefaldende. Problemet kan fint løses med en hårtransplantation, men hos nogen er der et bedre, hurtigere og billigere alternativ, nemlig en kirurgisk fremtrækning af hårgrænsen. Reelt er operationen et ”omvendt pandeløft”, hvor man i stedet for at trække øjenbrynene op og hårgrænsen lidt bagud, trækker skalpen fremad og fjerner en bræmme nøgen pandehud, typisk et par centimeter, med sigte på at opnå en normal afstand imellem hårgrænsen og øjenbrynene på 5-6 cm.

Metodens væsentligste fordel er, at man med det samme har en ny, fiks og færdig hårgrænse med normal hårlængde, hvor man ved en hårtransplantation skal vente et helt år før man har en normal hårtæthed og endnu flere år på at opnå den ønskede hårlængde, hvis man har en langhårs frisure.

Desuden er metoden klart billigere per centimeter fremrykket hårgrænse end en hårtransplantation, som for en tilsvarende fremflytning af hårgrænsen med lige stå stor tæthed af hårstråene vil kræve fra 2 til 4 tusinde hårgrafter.

Ulempen i forhold til hårtransplantation er, at operationen medfører et ar i hårgrænsen. Men udført rigtigt bliver dette sædvanligvis socialt usynligt allerede inden for et par måneder. Og skulle man få et lidt synligt ar, kan det altid dækkes ved en lille supplerende hårtransplantation.

En anden, mulig ulempe er risikoen for forstyrret eller nedsat følesans i den forreste del af skalpen bag ved arret. Med den klassiske operationsmetode, hvor man skærer helt ned til knogleniveau hele vejen på tværs, er det uundgåeligt, at der kommer nedsat følesans bag ved arret i hvert fald de første par år. Men med vores endoskopiske teknik, som vi også anvender til pandeløft, er der langt mindre risiko for langvarig eller blivende føleforstyrrelse.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

1-2 timer

Forberedelse
Forberedelse

Faste og medicinsk hårvask

Bedøvelse
Bedøvelse

Fuld eller lokal

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

½ dag eller ambulant

Restitutionstid
Restitutionstid

1 uge

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvad er en endoskopisk sænkning af hårgrænsen?

Kirurgisk fremføring eller sænkning af hårgrænsen er en internationalt kendt operation, men den udføres ikke af så mange plastikkirurger, bl.a. fordi den traditionelle teknik uundgåeligt medfører en større eller mindre grad af følenedsættelse eller føleforstyrrelse bag hårgrænsen, fordi man skærer hele vejen igennem det nervebærende væv. Men udføres operationen med et endoskop(kikkertteknik) reduceres risikoen for denne bivirkning markant. Dette skyldes at anvendelse af skopet muliggør, at operationen kan udføres uden at skære igennem nervelaget, hvilket betyder om ikke en garanteret elimination, så en kraftig nedsat risiko for nævnte problemer med følesansen bag hårgrænsen. Med den endoskopiske teknik behøves kun 3 små snit på langs af nervernes forløb for at få kikkerten ned på knogleniveau og løsne skalpen bagud. Dermed kan man nøjes med alene at fjerne den nøgne hud neden for hårgrænsen efterladende det underliggende nervebærende væv intakt. Det er nøjagtig den samme teknik, vi anvender til at udføre et endoskopisk pandeløft. Forskellen er at ved sænkning af hårgrænsen løsnes skalpen bagud og trækkes fremad, hvor man ved pandeløftet løsner pandehuden fremad og øjenbrynene trækkes opad. De to operationer kan også kombineres, hvilket selvfølgelig giver mulighed for den maksimale sænkning af hårgrænsen.

De fleste plastikkirurger har ikke erfaring med endoskopi, hvorfor de kun kan udføre den traditionelle operation med overskæring af følenerverne til følge. Sådan udførte man også et pandeløft ”i gamle dage” før endoskopien blev indført. Men operationen kan altså lige som pandeløftet udføres med endoskopisk kikkertteknik, hvilket gør operationen til et meget attraktivt alternativ til hårtransplantation, hvis man har tilstrækkelig mobil skalphud.

Hvem kan have glæde af en endoskopisk sænkning af pandehårgrænsen?

En endoskopisk sænkning af hårgrænsen er den oplagte løsning for en kvinde med en meget høj men i øvrigt stabil pandehårgrænse. For at være velegnet til en kirurgisk fremrykning af hårgrænsen skal man have en tilstrækkelig mobilitet/løshed af skalphuden, hvilket bedømmes ved konsultationen. Afstanden fra øjenbryn til hårgrænse skal være 7 til maksimalt 10 centimeter. Desuden skal man helst kunne være sikker på at hårgrænsen ikke med tiden vil rykke yderligere bagud, idet det vil efterlade et blottet ar. Metoden kan selvfølgelig også være aktuel for en mand med en stabil, høj hårgrænse. Skulle hårgrænsen med tiden alligevel glide lidt længere bagud, vil den dog i så fald kunne rykkes frem ved en hårtransplantation.

Hvad der er det rigtigste valg for netop dig er kun muligt at afgøre ved en personlig konsultation med en af vores læger i Hårklinikken, som kan vejlede dig om alle de mulige teknikker, og som derfor kan råde dig ud fra netop dine behov og dit hårs kvaliteter.

Det er vigtigt af få afklaret din almene helbredstilstand i forhold til en eventuel operation, herunder specielt eventuelle stofskiftesygdomme, tidligere hudsygdomme og ansigtsoperationer samt især hårbehandlinger. Du får en helhedsvurdering af mulighederne for at opnå dine ønsker i forhold til dine fysiske forudsætninger. I denne vurdering spiller mange faktorer ind: hårets kvalitet, hårgrænsens højde, øjenbrynenes højde, hudens kvalitet (elasticitet og tykkelse), pandefolders placering og dybde og hudoverskuddets størrelse.

Gør en endoskopisk operation for høj hårgrænse ondt?

Operationen anbefales udført i fuld bedøvelse, men kan også udføres i lokal bedøvelse, såfremt man supplerer med en semibedøvelse, en ”kirurgisk rus”. Efter operationen er det vigtigt, at man holder hovedet opad de første par døgn. Man har typisk ikke særligt ondt, men det strammer og nogen oplever en stramningshovedpine, som klart forværres, når man ligger fladt ned. Der vil næsten altid i de første uger-måneder være en lidt forstyrret eller nedsat følesans i den forreste del af skalpen.

Hvordan udføres operationen?

Ved operationen lægges et bølgende snit, placeret nøjagtigt i hårgrænsen. Snittet føres kun igennem selve huden. Herfra lægges kun 3 små lodrette snit videre helt ned på knoglen. Via disse tre ”vinduer” løftes hud og underhud op fra kranieknoglen bagud helt om til nakken, således at hele skalpen kan mobiliseres fremad. Det resulterende overskud af pandehud bortskæres uden at skære helt ned til knoglen, så overskæring af følenerverne undgås. Indtil den fremrykkede skalp er vokset på plads, sikres den nye position med selvopløsende, stærke tråde forankret til undersiden af pandehuden.

Da det resulterende ar således vil komme til at ligge i selve hårgrænsen og dermed være godt kamufleret. vil det hurtigt være socialt helt usynlig - også pga. dets lokalisation højt på forhovedet og i ly af hårgrænsen.

Hvordan er efterforløbet?

Efter operationen får du en forbinding omkring panden og bliver anbragt i en seng med løftet hovedgærde. Du kan vælge at forblive indlagt til om aftenen, hvis de hjemlige forhold tillader det, eller til næste dag. De første 2-3 dage skal du undgå at bøje dig med hovedet nedad og helst sove med løftet hovedgærde. De fleste hjemlige aktiviteter kan genoptages dagen efter, men undgå anstrengelser, som sætter blodtrykket i vejret.

Du kan begynde at tage brusebad og forsigtigt vaske hår 2 døgn efter operationen. I efterforløbet vil der altid være hævelse og typisk også misfarvninger, som endda kan sive helt ned til øjenomgivelserne. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, mens misfarvninger klinger af i løbet af 2-3 uger. De kan i øvrigt dækkes med makeup. Efter 1-2 uger vil de fleste kunne genoptage deres normale udadvendte aktiviteter. Huden er syet med fine tråde, som skal fjernes efter en uge. Inden operationen får du en nøje skriftlig instruks om forholdsregler før og efter operationen.

Hvor tidligt kan man vurdere resultatet?

Så snart forbindingen fjernes, vil du kunne se din fremrykkede hårgrænse. Efter et par uger er hævelsen svundet så meget, at du vil kunne begynde at nyde resultatet af din ny, normaliserede pandehårgrænse. Arrene vil være synligt hævede og røde i 2-3 måneder, men kan efter et par uger evt. kamufleres med makeup. Med den rette frisure kan arrene skjules med det samme. Ellers tager det typisk 3 til 6 måneder, før de er socialt helt usynlige. Men det varer 1-2 år før de bliver så fine som muligt.

Hvor længe holder en hårgrænsesænkning, og kan den gentages?

Hvis ikke man med alderen taber hårene i hårgrænsen og bagud, kan man regne med at resultatet er varigt. Skulle man opleve et langsomt bagud skridende hårtab, kan operationen gentages, hvis skalphuden er tilstrækkelig mobil. Men ellers kan man næsten altid klare problemet med en hårtransplantation.

Priser

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Kosmetisk konsultation pr. påbegyndt time - 800,-
Bedøvelse: -
Endoskopisk sænkning af hårgrænsen Fuld 34.000,-
Bedøvelse: Fuld
Reduktion af høje tindinger Lokal 22.000,-
Bedøvelse: Lokal