Læbereduktion

Læberne fylder meget i et ansigt – og de kan også fylde distraherende meget. For store læber er man født med, så har du store læber, har det oplagt været et problem lige fra din unge alder, og det kan faktisk være en meget større problem end at have relativt små læber.

Heldigvis er der en kirurgisk løsning på problemet – endda uden synlige ar.

Hvordan udføres operationen?

Operationen udføres via et snit på læbernes inderside. Ved at fjerne et stykke slimhinde på indersiden kan læben ”rulles” ind i munden og dermed gøres smallere. De resulterende ar skal være W-formede for at undgå forsnævring, men de heler i øvrigt sædvanligvis så godt, at de bliver helt usynlige.

Operationen anbefales gjort ambulant i lokal bedøvelse, evt. suppleret med en afslappende kirurgisk rus. 

Hvordan er efterforløbet?

I efterforløbet er der snarere ømhed og føleforstyrrelse af læbernes indersider omkring arrene end egentlige smerter. Der vil desuden altid opstå markant hævelse og evt. også misfarvninger på selve læben. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, mens misfarvninger klinger af i løbet af et par uger. De kan dækkes med læbestift. Ømhed og føleforstyrrelser tager derimod flere måneder om at fortage sig helt. 

Hvilke risici er der forbundet med operationen?

En læbereduktion har en lav risiko for infektion og blodsamling. Følesansen normaliseres næsten altid fuldt ud og helt sikkert på selve læben. Der er en lille risiko for stramme ar, specielt hvis de springer op under ophelingen. Derfor vigtigt at man holder munden meget i ro den første uge.