Halsløft, direkte eller indirekte

Et halsløft kan ønskes, hvis halsen er ”skredet” urimeligt meget ift. ansigtet. Oftest er det nedre ansigt dog også sunket betydende, hvorfor det er vigtigt at overveje om halsløftet skal kombineres med et løft af nedre ansigt. Et halsløft kan udføres indirekte, dvs via socialt usynlige snit bag ved ørerne om i nakken, eller direkte, dvs via et Z-formet snit på halsen under hagen.

Indirekte halsløft
Det indirekte halsløft var oprindeligt en del af det klassiske nedre ansigts-halsløft. Men hvis halsen er dit egentlige problem,  og du ikke ønsker et samtidig løft af ansigtet, fx for at undgå ar i ansigtet, tilbyder vi også det indirekte halsløft, hvor arrene ligger i skjul bag ørerne og i nakkehåret. Ofte er det dog en fordel ved et effektivt halsløft at lade arret gå lidt op foran øret for at undgå folddannelse foran øret.

Det indirekte halsløft inkluderer i vores hænder et løft af SMAS-laget i form af en SMAS-plikatur. SMAS er et meget tyndt, men stærkt lag, som bærer huden, og som hænger sammen med "fyldet" i fedtpuderne på kinderne, kindposerne og "pludderet" under halsen. Da det ofte er nedsynkningen af hudens underlag, der er problemet, er det en integreret del af operationen at løfte dette vævslag, det såkaldte SMAS-lag (Superficial Musculo-Aponeurotic System). På halsen udgøres det af Platysma, den overfladiske halsmuskulatur, som fortsætter op i ansigtet som et tyndt senespejl. SMAS-laget er meget stærkt og bærer den overliggende hud og fedt. Der kan derfor opnås et langt mere effektivt og langtidsholdbart løft ved at lægge løftet i SMAS-laget og ikke blot stramme op i huden. Læs mere om SMAS her >

Forløbet for det indirekte halsløft kan læses her >

Direkte halsløft
Hvis din største gene er en udtalt "kalkunhals", men du ikke ønsker en større, dyrere operation eller er ligeglad med synlige ar på halsen - og i øvrigt ikke har noget at udsætte på resten af dit ansigts udseende, så kan et direkte halsløft være en god løsning for dig. Også hvis du er ryger eller på anden måde har en øget risiko for at få sårdannelse og deraf følgende grimme ar, er et direkte hageløft en overvejelse værd. Et direkte halsløft kan være aktuelt for samme patientkategori, som kan have glæde af et miniansigtsløft.

FAKTA

Operationstid
Operationstid

½ eller 2½ timer

Forberedelse
Forberedelse

ingen eller faste og medicinsk hårvask

Bedøvelse
Bedøvelse

lokal

Indlæggelsestid
Indlæggelsestid

ingen eller 1 dag

Restitutionstid
Restitutionstid

ca. 1 uge

Behandler
Behandler

Erfarne speciallæger i plastikkirurgi

VÆRD AT VIDE

Hvordan udføres et direkte halsløft?

Operationen er let at udføre og let at gennemgå. Operationen anbefales derfor gjort ambulant i lokal bedøvelse, evt. suppleret med en afslappende kirurgisk rus. 

For at undgå stramning i arret ved bagoverbøjning af hovedet skæres en forud fastlagt bræmme overskydende halshud væk via et Z-formet ar under hagen og ned på halsen i midtlinjen. Det er kun den nederste del af arret, der reelt bliver synlig, men desværre ligger arret her næsten lodret og altså på tvævs af de normale halslinjer, hvilket let fanges af øjet. Det uforudsigelige ved det direkte halsløfte er hvor smalle og dermed usynlige arrene vil blive.

Halsløftet kan ofte med fordel kombineres med en fedtsugning af halsen.

Hvordan er efterforløbet?

De første tre døgn skal man bære et komprimerende halsbånd. Man kan forvente blå misfarvninger og hævelse på halsen. Hævelsen aftager drastisk allerede efter en uge, men er først helt væk efter ½ år, især ved samtidig fedtsugning, mens misfarvninger klinger helt af i løbet af 2-3 uger. De kan let dækkes med et halstørklæde. Operationen er ikke forbundet med kraftige smerter, snarere ømhed og føleforstyrrelse af huden omkring arret. Ømhed og føleforstyrrelser tager flere måneder om at fortage sig helt. For at opnå det mest diskrete ar er det yderst vigtigt med den korrekte pleje i efterforløbet.

Hvilke risici er der forbundet med operationen?

Et direkte halsløft har en lav risiko for infektion og blodsamling. Følesansen normaliseres næsten altid fuldt ud. Der er faktisk kun én betydende risiko, nemlig at de resulterende ar bliver for synlige.