Aktinisk keratose (forstadium til hudkræft)

Aktinisk keratose og hudkræft - Speciallægepraksis i hudsygdomme AROS Privathospital

Aktinisk keratose fremkaldes af sollyset og viser sig som ru, skællende pletter med let rødme. Der er ofte talrige keratoser på den lysudsatte hud. Med tiden kan de udvikle sig til hudkræft. Behandlingen afpasses individuelt efter patientens ønsker og keratosernes antal. Der kan vælges mellem frysning, afskrab, Surgitron, medicinske midler, som påvirker hudens immunsystem samt fotodynamisk terapi. Endvidere er brug af solcreme med høj beskyttelsesfaktor vigtig for at undgå nye keratoser.

Carcinom (almindelig hudkræft)
Hudkræft er den hyppigste kræftform. Den skelnes mellem basalcellekræft og pladecellekræft. Basalcellekræft er den mest almindelige type og vokser kun lokalt. Pladecellekræft kan i meget sjælne tilfælde sprede sig til de lokale lymfeknuder. Hovedårsagen til hudkræft er soleksponering. Kirurgisk behandling med skrab (curettage) eller kniv (excision) resulterer ofte i helbredelse. Visse tilfælde er velegnede til medicinsk behandling med immunmodulerende stoffer eller til fotodynamisk terapi.