Kønsvorter (condylomer)

Kønsvorter skyldes infektion med humant papillomvirus (HPV). Sidder på kønsdelene sv.t. slimhinden og den omgivende hud. Et effektivt anti-viralt middel findes ikke, men vaccination mod HPV kan i fremtiden nedsætte forekomsten af kønsvorter. Strategierne til behandling af kønsvorter omfatter fysisk destruktion, cellehæmmende stoffer og immunstimulerende midler.

Fysisk destruktion kan være afklip, frysning, ætsning eller elektrokirurgi. Valg af behandling afhænger af patientens præferencer og vorternes omfang og lokalisation.