Rosacea, rhinophyma & perioral dermatitis
Roscea, rhinophyma, perioral dermatitis - Speciallægepraksis i hudsygdomme AROS Privathospital

Rosacea viser sig typisk hos midaldrende med rødme, teleangiektasier (karsprængninger), og betændte knopper i ansigtet. Rødmen kan forværres sollys, varme, alkohol og psykisk belastning. Hos mænd kan der tillige udvikles en en puklet forstørrelse af næsen (rhinophyma). Almindelig rocacea kan behandles med forskellige cremer og tabletter, mens rhinophyma og teleangiektasier er velegnet til elektrokirurgi og laser.

Perioral dermatitis
Peroral dermatitis (skællende udslet) er en rosacealignende hudsygdom hos yngre kvinder med let skællende småknopper omkring munden. Det er karakteristisk, at huden omkring læber er normal. Lokalbehandling med binyrebarkhormon forværrer tilstanden. Derfor er det vigtigt, at sygdommen ikke forveksles med eksem.