Priser hos Speciallægepraksis i hudsygdomme

Grundet den lovpligtige indførelse af Patientforsikringsbetaling på Privathospitaler, gældende fra 1. september 2013 pålægges alle patientbetalinger et patientforsikringsgebyr på 6%. Dette gebyr skal således tillægges alle oplyste priser. Til gengæld er alle vores patienter sikret dækning iht. den offentlige Patientforsikring modsat patienter, der privat vælger behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultation

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation klassisk dermatologi 2.250,- Bedøvelse:
Opfølgende konsultation og ikke kontroller 900,- Bedøvelse:
Forundersøgelse modermærker/gevækster kosmetisk 850,- Bedøvelse:
E-kons: mail elle skype/facetime: Klassisk dermatologi forudgået at tilsendt foto og kort beskrivelse af sygehistorie. Patient kontaktes efterfølgende diagnose, evt. forslag til udredning og behandlingsplan 2.000,- Bedøvelse:
E-kons: mail eller skype/facetime: Modermærker forudgået at tilsendt foto og kort beskrivelse af sygehistorie. Patient kontaktes efterfølgende diagnose, evt. forslag til udredning og behandlingsplan 850,- Bedøvelse:
Telefon kontrol 450,- Bedøvelse:
Opfølgning på Skype konsultation på Aros. Modermærker 450,- Bedøvelse:
Speciallægeerklæring 6.000,- Bedøvelse:
Second opinion 2.200,- Bedøvelse:
Udeblivelsesgebyr 450,- Bedøvelse:
Receptfornyelse 250,- Bedøvelse:
Se hele prislisten