Priser hos Speciallægepraksis i hudsygdomme

Grundet den lovpligtige indførelse af Patientforsikringsbetaling på Privathospitaler, gældende fra 1. september 2013 pålægges alle patientbetalinger et patientforsikringsgebyr på 6%. Dette gebyr skal således tillægges alle oplyste priser. Til gengæld er alle vores patienter sikret dækning iht. den offentlige Patientforsikring modsat patienter, der privat vælger behandling på udenlandske hospitaler.

Konsultation

Konsultation klassisk dermatologi 2.150,-
Opfølgende konsultation og ikke kontroller 1.000,-
Gennemgang af modermærker, helkrops 2.150,-
Konsultation forud for Surgitron eller laserbehandling af godartede modermærker eller gevækster 950,-
E-kons: mail elle skype/facetime: Klassisk dermatologi forudgået at tilsendt foto og kort beskrivelse af sygehistorie. Patient kontaktes efterfølgende diagnose, evt. forslag til udredning og behandlingsplan 2.150,-
E-kons: mail eller skype/facetime: Modermærker forudgået at tilsendt foto og kort beskrivelse af sygehistorie. Patient kontaktes efterfølgende diagnose, evt. forslag til udredning og behandlingsplan 900,-
Telefon kontrol 500,-
Opfølgning på Skype konsultation på AROS. Modermærker 450,-
Speciallægeerklæring 6.600,-
Second opinion 2.475,-
Udeblivelsesgebyr 500,-
Receptfornyelse 275,-
Se hele prislisten >