Priser hos Speciallægepraksis i hudsygdomme

Grundet den lovpligtige indførelse af Patientforsikringsbetaling på Privathospitaler, gældende fra 1. september 2013 pålægges alle patientbetalinger et patientforsikringsgebyr på 6%. Dette gebyr skal således tillægges alle oplyste priser. Til gengæld er alle vores patienter sikret dækning iht. den offentlige Patientforsikring modsat patienter, der privat vælger behandling på udenlandske hospitaler.

Patologi

Patologisk undersøgelse 1 prøve, efterfølgende 800 kr 1.600,-
Podning for bakterier 1.375,-
Svampeundersøgelse 1.375,-
Podning for herpes 1.375,-
Excision af patologisk væv i hud/underhud på hoved, ex. evt. patologi 3.450,-
Radikal excision af patologisk væv i hud/underhud på hoved, ex. evt. patologi 3.450,-
Se hele prislisten >