Bihuleoperation

Bihulerne
Bihulerne er luftfyldte hulrum i kranie-knoglerne som omgiver næsehulen. De benævnes pandehulerne, kæbehulerne, forreste og bageste sibensceller og kilebenshulen. Bihulerne er klædt af slimhinde og forbundet med næsehulen via små åbninger, som sikrer udluftning samt slimtransport. Næsens og bihulernes funktion er bl.a. at bidrage med opvarmning og fugtning af indåndingsluften samt resonans.

Betændelse i bihulerne

Bihulebetændelse er kendetegnet ved betændelse af slimhinden i næse og bihuler. Afhængig af symptomernes varighed inddeles tilstanden i en akut og en kronisk form.

Akut bihulebetændelse skyldes oftest infektion med virus. Udover forkølelsessymptomer som næsetæthed og øget næsesekret, er hovedpine og tryk/pres i ansigtet samt nedsat lugtesans og evt. feber almindeligt. Symptomerne bedres som regel uden specifik behandling. Næsespray som Zymelin og Otrivin kan afhjælpe. I få procent inficeres bihulerne tillige af bakterier, hvilket typisk resulterer i mere udtalte symptomer. I disse tilfælde er antibiotikabehandling samt steroid næsespray ofte nødvendigt, og drænering af kæbebihulerne kan blive aktuelt.

Ved kronisk bihulebetændelse er symptomerne af mere langvarig karakter, og forløber typisk over måneder til år. Tilstanden er forholdsvis udbredt i befolkningen, med en forekomst på cirka 10%. Typiske symptomer er tæt næse, øget sekret fra næsen, tryk/pres i ansigtet, særligt over pande- og kæbehuler og mellem øjnene, samt nedsat eller ændret lugtesans. Pga. kronisk betændelse af slimhinderne blokeres bihulernes naturlige åbninger let, med risiko for bakterieinfektion og forværring af symptomerne. Nogle typer kronisk bihulebetændelse domineres af næsepolypper, hvilket er slimhindeudposninger/fortykkelser udgående fra bihulerne. Polypperne kan mere eller mindre blokere næsehulerne, og de primære symptomer er derfor tæt næse, sekret fra næsen og nedsat lugtesans.

Kronisk bihulebetændelse har mange forskellige årsager: kronisk bakterieinfektion, allergi, ubalancer i immunforsvaret, hormonelle forhold og medikamenter. Desuden kan forstørrede næsemuslinger og en skæv næseskillevæg disponere, ligesom en tandinfektion kan forplante sig til bihulerne. I mange tilfælde kan der imidlertid ikke påvises specifikke årsager.

Undersøgelse af bihulerne

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer bl.a. en kikkertundersøgelse af næsehulerne, evt. suppleret med blodprøver, allergitests og en næse-bihulescanning. Hvis du har søvnproblemer eller symptomer fra lungerne, har vi mulighed for at supplere med en søvnanalyse samt en undersøgelse af din lungefunktion. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan, og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af kronisk bihulebetændelse

Behandlingssucces afhænger i høj grad af, at diagnosen stilles korrekt, og den rigtige behandling iværksættes. Overordnet kan behandlingen inddeles i en medicinsk og en kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere afløbene fra bihulerne til næsehulen.

Medicinsk behandling

Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene.

Bihuleoperation

Dersom man ikke opnår tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling, kan en bihuleoperation blive nødvendig. Operationen udføres i fuld bedøvelse og foregår via næseborene, uden at efterlade synlige ar. Ved hjælp af kikkerter og specialinstrumenter åbnes og udvides afløbene fra de forreste bihuler. En sådan genetablering af afløbene skal sikre, at slim og sekret igen får frit afløb. Hvis der samtidig er forekomst af næsepolypper, fjernes disse også. Operationen varer cirka halvanden time og afsluttes med, at der lægges en selvopløselig tampon ind under den midterste næsemusling for at hindre sammenvoksninger og blødning. Operationen foregår sædvanligvis under indlæggelse, med udskrivelse dagen efter.

Hvis du har en skæv næseskillevæg eller forstørrede næsemuslinger som også skønnes at være af betydning for symptomerne, korrigeres dette almindeligvis i samme seance.

Dette kan forventes efter operationen

Let blødning og blodtilblandet slim kan forekomme fra et eller begge næsebor de første dage efter operationen. Ligeledes er ubehag og tryk i bihulerne ikke ualmindeligt, og brug af smertestillende medicin er ofte nødvendigt. Skorper i næsen og næsetæthed er meget almindeligt den første tid efter operationen og forebygges bedst ved hyppige saltvandsskylninger af næsehulerne.

Forholdsregler efter operationen

Vi anbefaler, at du skyller næsen med saltvand to-tre gange daglig de første fire uger efter operationen. Dette mindsker skorpedannelse og giver bedre betingelser for ophelingen. Vejledning om saltvandsskylning udleveres ved udskrivelsen. Sov gerne med hovedet lidt hævet de første uger efter operationen. Undgå at pudse kraftig næse den første uge efter operationen, og undgå at nyse med lukket mund. Dette kan provokere blødning. Vi fraråder desuden tungt fysisk arbejde/sport samt flyvning i tre uger efter operationen. Du bør påregne cirka en uges sygemelding, afhængigt af dit arbejde.

Kontrol

Der aftales kontrol ved Øre-Næse-Halsklinikken, AROS Privathospital, cirka en uge efter operationen, hvor næsen forsigtigt oprenses og sårhelingen kontrolleres.

Mulige komplikationer

Komplikationer i forbindelse med narkose og operation forekommer sjældent.

Ved kraftigere eller vedvarende blødning kan det blive nødvendigt at indsætte salvetamponer i næseborene, som typisk fjernes igen efter et døgn. Infektion forekommer sjældent og behandles med antibiotika. Nogle oplever ikke fuldt tilfredsstillende effekt af operationen, hvilket i nogle tilfælde indebærer en fornyet operation. I sjældne tilfælde kan der under operationen opstå brist til øjehulen Dette får normalt ingen konsekvenser udover at du bør undgå næsepudsning et par uger efter operationen. Kun yderst sjældent kan der ved denne type komplikation forekomme påvirkning af synet. En anden sjælden komplikation er brist på hjernehinden, hvilket kræver en ny operation med lukning af defekten. Skulle komplikationer indtræffe, skal du kontakte AROS Privathospital, skadestue eller vagtlæge.

Har du behov for yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte AROS Privathospital.