Aneurismer (Udvidelse af pulsåre)

Hvad er et aneurisme?
Når en pulsåre (arterie) bliver svag i væggen udvider den sig. Jo større den bliver desto større er risikoen for at den springer. Legemspulsåren (aorta) der ligger bag bughulen er det almindeligste sted at have et aneurisme.

Hvem får aneurismer?

Sygdommen er hyppigere hos mænd og ses først og fremmest efter 60 års alderen. Der ses en hvis familiær ophobning af tilfælde, højt blodtryk og åreforkalkning øger risikoen.

Hvordan kan jeg vide om jeg har et aneurisme?

De fleste aneurismer i legemspulsåren (abdominalt aorta aneurisme(AAA)) i bugen er symptomløse og opdages tilfældigt i forbindelse med andre undersøgelser. Pulserende fornemmelse i maven og smerter i ryggen kan forårsages af AAA.

Hvordan stilles diagnosen?

En almindelig ultralydsskanning vil kunne stille diagnosen og samtidig bestemme størrelsen af det eventuelle aneurisme.

Skal jeg opereres?

Det kommer først og fremmest an på størrelsen af aneurismet. Generelt vil små aneurismer blive holdt under observation ved hjælp af gentagne skanninger (ultralyds-, CT- eller MRskanning), hvorimod større udposninger (aneurismer) bør repareres fordi de er mere tilbøjelige til at briste. Lægen kan rådgive Dem om operation er nødvendig. Hvis Deres aneurisme begynder at vokse kan operation også komme på tale.

Hvad kan jeg selv gøre for at forhindre at aneurismet vokser?

Ingen ting. Men det er vigtigt at være i god form såfremt operation bliver nødvendig. Daglig motion, ophør med tobaksrygning og reduktion af evt. overvægt vil reducere risikoen ved en fremtidig operation. Blodtrykket skal holdes under kontrol.

Hvordan foregår operationen?

Der sættes en protese ind til erstatning for det udvidede stykke af pulsåren. Protesen er lavet af enten polyester eller teflon. Det er en temmelig stor operation og kræver ca. 10 dages indlæggelse. I fremtiden kan det vise sig muligt at udføre reparationen af udposningen (aneurismet) via et lille snit i lysken - men denne metode er endnu kun eksperimentel.

Er operationen farlig?

Alle større operationer har en indbygget risiko, men den er lille. Til gengæld er chancen for at det går uden problemer meget stor og De vil hurtigt komme tilbage til et normalt liv igen.

Hvad sker der hvis aneurismet brister?

Så er der tale om en livstruende tilstand hvor akut operation er eneste mulighed for overlevelse. Operation under disse omstændigheder er meget risikabel og det er derfor vigtigt at diagnosen stilles i tide.