Priser Karkirurgi

Priserne er vejledende, da operationernes omfang ofte må individuelt afpasses. Priserne inkluderer bedøvelse, ophold og efterfølgende kontroller.

Konsultation

Beskrivelse Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Konsultation 1.950,-
Udeblivelsesgebyr 500,-
E-post konsultation max 5 mails 1.950,-
Skype/Facetime konsultation 2.150,-
Opfølgning på Aros efter Skype/Facetime/E-mail konsultation 1.000,-
Telefonkonsultation som opfølgning efter Skype/Facetime/E-post konsultation 550,-
Receptudstedelse 275,-
Speciallægeerklæring 5.000,-
Second opinion 2.100,-
Fuld bedøvelse hvis ikke inkl. i pris 4.200,-
Overnatning hvis ej inkl. 3.100,-

Undersøgelser

Beskrivelse Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Ankelblodtryksmåling - - 450,-
Duplex-scanning - gælder både ben og hals - - 1.100,-
Patologisk undersøgelse 1 prøve, efterfølgende 800kr - - 1.600,-
Kontrol inkl. prøvesvar - - 1.000,-
Blodprøver, podning, røntgen, MR scanninger mm. efter regning - - -
UL af vener på benet 1.925,-

Venesygdomme

Beskrivelse Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Åreknudeoperation 1 ben Fuld - 18.700,-
Reoperation åreknuder Fuld - 20.400,-
Standard åreknudeoperation - 1 ben Lokal - 8.550,-
Skumbehandling åreknuder 1 ben Lokal - 14.050,-
Skumbehandling åreknuder 2 ben Lokal - 22.550,-

Arteriesygdomme

Beskrivelse Bedøvelse Indlæggelse Pris i DKK
Bypassoperation på låret Fuld - 47.000,-
Bypassoperation til underben Fuld - 69.400,-
Bypassoperation til fod Fuld - 74.500,-
Cross-overoperation på låret Fuld - 51.600,-
Fjernelse af blodprop i benet Fuld - 27.500,-

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.