Forsnævring af halspulsåren (carotisstenose)

Forsnævring af halspulsåren (carotisstenose) - behandling på AROS

Hvilke symptomer forårsages af forsnævring af halspulsåren?
Symptomerne spænder fra meget milde tilfælde såkaldte TIA (Transitorisk Iskæmisk Attak) til egentlige slagtilfælde. TIA kan opfattes som et lille bitte slagtilfælde. Det kaldes transitorik fordi det er forbigående ofte kun sekunder til minutter varende og i hvert fald er gået over inden 24 timer. De almindeligste symptomer er kortvarige anfald svaghed eller føleforstyrrelser af ansigt, arm eller ben i den ene halvdel af kroppen. Forbigående sløring af talen eller vanskeligheder med at finde de rigtige ord ses også. Kortvarig blindhed af det ene øje (amaurosis fugax) er også et symptom der kan skyldes forsnævring af halspulsåren (carotisstenose)

Hvad er årsagen til forsnævring af halspulsåren?

Åreforkalkning (arteriosclerose) gør halspulsåren hård og danner ved forsnævringer blodpropper der igen giver TIA og slagtilfælde. Åreforkalkningen skyldes arvelige forhold og rygning. Højt blodtryk, sukkersyge og for højt kolesteroltal fremmer også udviklingen af åreforkalkning.

Kan andre sygdomme give de samme symptomer?

Der er flere - migræne, epilepsi, lavt blodsukker, almindelige besvimelser og hjerterytmeforstyrrelser. TIA(Transitorisk Iskæmisk Attak) forårsager sædvanligvis ikke tab af bevidstheden.

Hvorfor er det vigtigt?

Selvom TIA kan være meget skræmmende går de jo over og efterlader ingen permanent skade. Men hvis man har haft et TIA tilfælde er risikoen for at få et slagtilfælde med permanent skade eller i yderste konsekvens død til følge forhøjet. Det er derfor meget vigtigt at få stillet den korrekte diagnose så den evt. tilgrundliggende årsag til TIA anfaldet kan behandles. Hvis TIA skyldes forsnævring af halspulsåren kan en operation nedsætte risikoen for siden hen at få et slagtilfælde.

Hvilke undersøgelser skal der foretages?

En ultralydsscanning af halspulsårerne vil afsløre om der er tale om en forsnævring eller ej. Kolesteroltal og et hjertekardiogram (EKG) vil også blive kontrolleret.

Hvilken behandling skal jeg have?

Hvis undersøgelsen viser at en forsnævring på halspulsåren (a. Carotis) er årsagen til symptomerne er behandling nødvendig. Hvis forsnævringen ikke er meget udtalt er behandlingen i første omgang medicin. Aspirin "Hjertemagnyl" eller "Plavix" gør blodpladerne mindre tilbøjelige til at klistre sammen og dermed danne de blodpropper der giver anledning til symptomerne. Deres læge kan starte behandlingen og det er samtidig en god ide at få undersøgt om De skulle have forhøjet blodtryk eller om kolesteroltallet bør nedsættes. Deres praktiksende læge vil om nødvendigt ordinere passende medicin herfor. Hvis forsnævringen er meget udtalt må operation foretages for at forhindre en pludselig tilstopning og her af følgende slagtilfælde (stroke). Operation kan også komme på tale hvis der trods medicinsk behandling alligevel kommer TIA tilfælde.

Hvad er det for en operation?

Operationen er en såkaldt "thrombendarterektomi" (CEA). Simpelt forklaret åbnes pulsåren, det fortykkede og åreforkalkede område nærmest skrælles ud, hvorefter pulsåren igen syes sammen. Forud for operationen skal der foretages supplerende undersøgelser eksempelvis en skanning af hjernen.

Hvad er risikoen ved operationen?

Der er en lille risiko for at få et slagtilfælde (stroke) i forbindelse med operationen. Denne risiko skal vurderes overfor risikoen af at operationen ikke foretages.

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvad enten de bliver opereret eller ej er det vigtigt ikke at ryge og tage den ordinerede medicin (hjertemagnyl eller lignende). Få kolesteroltallet og blodtrykket reguleret hvis nødvendigt.