Priser Karkirurgi

Priserne er vejledende, da operationernes omfang ofte må individuelt afpasses. Priserne inkluderer bedøvelse, ophold og efterfølgende kontroller.

Konsultation

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Konsultation 1.950,-
Bedøvelse:
Udeblivelsesgebyr 500,-
Bedøvelse:
E-post konsultation max 5 mails 1.950,-
Bedøvelse:
Skype/Facetime konsultation 2.150,-
Bedøvelse:
Opfølgning på Aros efter Skype/Facetime/E-mail konsultation 1.000,-
Bedøvelse:
Telefonkonsultation som opfølgning efter Skype/Facetime/E-post konsultation 550,-
Bedøvelse:
Receptudstedelse 275,-
Bedøvelse:
Speciallægeerklæring 5.000,-
Bedøvelse:
Second opinion 2.100,-
Bedøvelse:
Fuld bedøvelse hvis ikke inkl. i pris 4.200,-
Bedøvelse:
Overnatning hvis ej inkl. 3.100,-
Bedøvelse:
Se hele prislisten >

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.