Priser Karkirurgi

Priserne er vejledende, da operationernes omfang ofte må individuelt afpasses. Priserne inkluderer bedøvelse, ophold og efterfølgende kontroller.

Venesygdomme

Beskrivelse Bedøvelse Pris i DKK
Åreknudeoperation 1 ben Fuld 18.700,-
Bedøvelse: Fuld
Reoperation åreknuder Fuld 20.400,-
Bedøvelse: Fuld
Standard åreknudeoperation - 1 ben Lokal 8.550,-
Bedøvelse: Lokal
Skumbehandling åreknuder 1 ben Lokal 14.050,-
Bedøvelse: Lokal
Skumbehandling åreknuder 2 ben Lokal 22.550,-
Bedøvelse: Lokal
Se hele prislisten >

Pga. den lovbestemte patientforsikringsordning for Privathospitaler med virkning fra 2013 er alle patientbetalinger underlagt et patientforsikringsgebyr på aktuelt 6%. Dette gebyr skal således tilføjes til alle angivne priser.

Til gengæld er alle vores patienter så forsikret under den offentlige Patienterstatning - modsat patienter, der vælger privat behandling på udenlandske hospitaler.